MEGAMOCNI

Badanie: Studenci niepełnosprawni opisywali największe wyzwania i problemy

badania Edukacja Nauka Politechnika studenci

Dodano 2013-07-08 11:01:56 | Autor: Emil Kowalski

Politechnika Warszawska przeprowadziła badania monitorowania potrzeb studentów niepełnosprawnych, dzięki którym zostały uzyskane informacje potrzebne do podejmowania działań na rzecz eliminowania wszelkich barier oraz niedogodności dla niepełnosprawnych studentów oraz pracowników. 

Ponad 16 % procent ankietowanych niepełnosprawnych studentów PW chce korzystać ze szkoleń z zakresu kompetencji miękkich dotyczących np. asertywności, autoprezentacji,  walki ze stresem.

Wyniki pochodzą z „Badania potrzeb osób niepełnosprawnych studiujących na Politechnice Warszawskiej”. Zostało  ono opracowane przez  Dział Wspierania Badań Społecznych wchodzący w skład Biura Rozwoju i Projektów Strategicznych oraz Sekcję ds. Osób Niepełnosprawnych Biura Spraw Studenckich.

Decyzja o realizacja badania nie była przypadkowa, około 300 studentów PW ma potwierdzoną niepełnosprawność fizyczną bądź umysłową. Władze uczelni mając świadomość konieczności stałego monitorowania potrzeb studentów niepełnosprawnych, uzyskane informacje starają się wykorzystywać do podejmowania działań na rzecz eliminowania wszelkich barier oraz niedogodności dla niepełnosprawnych studentów oraz pracowników.

Organizatorzy badania zwrócili uwagę na powszechne stereotypowe postrzeganie niepełnosprawności jako - przede wszystkim - zaburzeń ruchowych. Tymczasem wśród studentów PW, znajdują się niepełnosprawni z powodów zaburzeń układu nerwowego, układu krążenia i innych chorób przewlekłych.

Zarówno Biuro Rozwoju i Projektów Strategicznych, jak i Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych Biura Spraw Studenckich jako jednostki odpowiedzialne za opracowanie i realizację badania chciały uzyskać odpowiedź na pytania dotyczące wykorzystania udogodnień, aktualnie oferowanych przez uczelnię, oczekiwanej pomocy, specjalnych form egzaminów, wypożyczalni sprzętu oraz podejścia pracowników uczelni itd. Adresaci badania byli pytani, m.in.: o ich potrzeby związane z indywidualnym tokiem kształcenia, opieką psychologa czy pomocą doradcy zawodowego.

Podczas badania niepełnosprawni studenci opisywali największe wyzwania i problemy, z którymi muszą się mierzyć podczas pobytu na uczelni. Szczególnie mocno podkreślali konieczność zwiększenia zrozumienia ich potrzeb przez pracowników naukowych oraz administracyjnych. Dotyczy to np. załatwiania formalności w biurach dziekanatów, czy w domach studenckich. Innym poważnym problemem jest częsty brak możliwości uczestniczenia w wykładach i zdawaniu egzaminów w sposób dopasowany do indywidualnych ograniczeń. Niektórzy ankietowani podkreślali, że niezrozumienie ich potrzeb i oczekiwań jest tak duże, że o ile to możliwe, wolą nie ujawniać swojej niepełnosprawności.

Badaniem zostali objęci studenci niepełnosprawni, którzy pobierają z tego tytułu świadczenia – stypendium.  Grupa celowo dobranych respondentów liczyła 300 osób i stanowiła pełną reprezentację osób niepełnosprawnych na uczelni. To pierwsze tak obszerne badanie realizowane na Politechnice Warszawskiej, a jednocześnie pierwsze odnoszące się do osób niepełnosprawnych przeprowadzone za pomocą Internetu. Wybór metody zapewnił anonimowość wszystkim uczestniczącym.

Wszystkie elementy badania zostały opracowane i przeprowadzone przez Biuro Rozwoju i Projektów Strategicznych oraz Sekcję ds. Osób Niepełnosprawnych Biura Spraw Studenckich PW.

info Politechnika Warszawska