MEGAMOCNI

Będą działali dla Osób Niepełnosprawnych

aktywizacja forum Śląsk

Dodano 2013-09-27 09:35:27 | Autor: Jacek Gibel

Powstało Forum, mające za swój cel pomoc niepełnosprawnym na Śląsku.

25 września w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego zainagurowano Śląskie Forum Osób Zaangażowanych w Aktywizację Społeczno-Zawodową Osób z Niepełnosprawnością, którego inicjatorem jest katowickie Stowarzyszenie „Most”. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele placówek oraz organizacji pozarządowych działających w woj. śląskim na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Celem przedsięwzięcia jest zarówno bieżąca wymiana praktycznych informacji z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością, jak i lobbowanie na rzecz zmian w zakresie rozwiązań dotyczących poprawy życia tej grupy. Tematem przewodnim forum było wskazanie możliwości rozwoju podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Skupiono się również na opracowaniu wstępnych obszarów roboczych, którym poświęcone będą kolejne – comiesięczne spotkania.

Forum tworzone jest w ramach międzynarodowego projektu „Ponad granicami walczymy z barierami”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W projekt zaangażowane są 3 śląskie stowarzyszenia (MOST, Nadzieja oraz Razem) oraz niemiecki partner GSE Gesellschaft für Soziale Dienstleistungen Essen mbH z Nadrenii Północnej-Westfalii. Więcej: www.ponadgranicami.pl

(mat. prasowe)