MEGAMOCNI

Będą rozmawiać nt. działań na rzecz niepełnosprawnych

forum Kraków Małopolskie

Dodano 2013-11-22 14:08:55 | Autor: Emil Kowalski

Już 2 grudnia w Krakowie, odbędzie się Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych Działających na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Forum odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym przy Szpitalu im. Jana Pawła II w Krakowie.

Zaproszone są organizacje pozarządowe, pomiędzy którymi dojdzie do wymiany doświadczeń z samorządem województwa. Myślą przewodnią spotkania jest „Źródła finansowania działań instytucji i organizacji pozarządowych na rzecz osób niepełnosprawnych”. Oprócz tego będą omawiane bieżące sprawy związane ze sprawozdawczością z realizacji zadań publicznych.

Program spotkania:

10.30 - 11.00 - rejestracja uczestników

11.00 - 11.30 - powitanie uczestników przez Wojciecha Kozaka Wicemarszałka Województwa Małopolskiego i Mieczysława Majczaka Przewodniczącego Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

11.30 - 12.00 - „Nowa perspektywa finansowa 2014 - 2020 - możliwości wsparcia działań na rzecz osób niepełnosprawnych” – Anna Mlost - Departament Polityki Regionalnej UMWM

12.00 - 12.15 - „Od edukacji do pracy”: „Praktyka zagraniczna niepełnosprawnych intelektualnie, jako metoda zapobiegania wykluczeniu społecznemu – Otwarta Droga” jako dobra praktyka wykorzystania Funduszy Unijnych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych – Małgorzata Kulka, Dyrektor SOSW nr 3 w Krakowie

12.15 - 12.35 - „Możliwości zatrudniania osób niepełnosprawnych w podmiotach ekonomii społecznej” – Michał Góra - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

12.35 - 12.50 - dyskusja

12.50 - 13.15 - przerwa

13.15 - 13.30 - „Program współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2014” – Ewelina Rokita - Koordynator Współpracy z organizacjami pozarządowymi, Kancelaria Zarządu

13.30 - 14.00 - Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego – informacje praktyczne – przedstawiciel Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM

14.00 - 14.30 - dyskusja, zakończenie

Na forum zapraszają Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie malopolska.pl