MEGAMOCNI

Bełchatów również okrojony z pieniędzy dla niepełnosprawnych

dofinansowanie PFRON pomoc

Dodano 2013-03-28 10:00:33 | Autor: Emil Kowalski

Bełchatowskie starostwo otrzyma w tym roku mniej pieniędzy dla niepełnosprawnych i tym samym jest to kolejny rejon w Polsce, który zostanie okrojony z tej pomocy przez PFRON. Nie są to małe pieniądze, gdyż kwota pomniejszy się o ponad 570 tys. złotych.

Starosta Bełchatowski, w swoich wypowiedziach, zaznacza, że już w zeszłym roku w budżecie bełchatowskim nie wystarczyło pieniędzy na wykonanie wszystkich zadań związanych z pomocą dla osób niepełnosprawnych.

Zadania na rzecz osób niepełnosprawnych w Bełchatowskim rejonie realizuje Centrum Pomocy Rodzinie. Te zadania to między innymi dofinansowanie osobom niepełnosprawnym likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, turnusów rehabilitacyjnych, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz sprzętu rehabilitacyjnego. Ponadto z tego budżetu są finansowane otwarte konkursy na wykonywanie przedsięwzięć. Kierowane są do fundacji i stowarzyszeń.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie z Bełchatowa, wysłała pismo do PFRON z prośbą o ponowne rozpatrzenie wysokości przyznanych środków. Deklaruje w nim zwiększenie kwoty do poziomy równego tej jaką otrzymano w 2012 roku. To minimum, które może zapewnić wykonywanie zadań w stopniu podstawowym. 

info. własne/powiat-belchatowski.pl

zdj. Wikipedia