MEGAMOCNI

Bezpieczeństwo pacjenta i rodziny przede wszystkim!

leczenie pacjenci szpitale

Dodano 2014-08-27 09:32:45 | Autor: Jacek Gibel

Poczucie bezpieczeństwa i komfort psychiczny to podstawa w leczeniu i opiece długoterminowej. Szczególną rolę odgrywa tu szybki dostęp do informacji. W sierpniu MEDI-system wprowadził kolejną nowość do swoich ośrodków - „Portal dla Rodziny”, który pozwala bliskim mieć wiedzę na temat przebiegu procesu opieki nad pacjentem.

Niwelowanie lęku związanego z pobytem w ośrodku leczniczym czy szpitalu spełnia istotną funkcję terapeutyczną. Kluczowa jest nie tylko profesjonalna opieka medyczna, lecz także komunikacja z pacjentem oraz jego rodziną. Placówki medyczne tworzą różnego rodzaju systemy czy oprogramowania, które pozwalają chorym oraz ich rodzinom na wgląd w informacje na temat przebiegu leczenia. „Doinformowany pacjent odczuwa znacznie mniejszy lęk przed chorobą, a tym samym leczeniem, któremu zostanie poddany. A co za tym idzie – chętniej bierze udział w terapii, co znacznie zwiększa szansę na szybszy powrót do zdrowia. W procesie tym równie ważna jest dobrze poinformowana rodzina” – tłumaczy Bartłomiej Swebodziński, psycholog z MEDI-system.

Indywidualne Plany Opieki – rozwiązanie z myślą o pacjencie

Jednym z takich systemów jest nowatorski pomysł firmy MEDI-system, czyli System Zarządzania Indywidualnymi Planami Opieki (SZIPO), który funkcjonuje już we wszystkich placówkach spółki. Wspomaga on zarządzanie, organizację, weryfikację i kontrolę pracy oraz ocenę efektywności w ośrodkach opieki długoterminowej i rehabilitacji stacjonarnej. „System SZIPO oparty jest na najlepszej stosowanej obecnie na świecie metodologii opieki nad pacjentami polegającej na tworzeniu i zarządzaniu planami opieki opracowywanymi indywidualnie dla każdego pacjenta” – mówi Beata Leszczyńska, Prezes Zarządu MEDI-system. Koncepcja systemu i prace nad nim rozpoczęły się w 2011 roku. W połowie następnego roku projekt został pilotażowo wdrożony w pierwszym ośrodku. Następnie był stopniowo implementowany w kolejnych placówkach.

Indywidualny plan opieki składa się z dokładnie zaplanowanych czynności z określeniem godziny ich wykonania, czasu trwania oraz liczby osób potrzebnych do ich zrobienia. Jest on dostosowany do stanu pacjenta, opracowany na podstawie przeprowadzonego z nim i/lub z jego rodziną wywiadu, decyzji lekarskiej, potrzeb terapeutycznych i pielęgnacyjnych. Plan udoskonalany jest w kolejnych dniach pobytu wraz z poznawaniem potrzeb pacjenta i uwzględnieniem zmian jego stanu zdrowia. Codziennie z systemu SZIPO korzysta około 300 pracowników, każdy z planów około 600 pacjentów składa się z 14 czynności – pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych i leczniczych.

„Wdrożenie SZIPO w Ośrodkach MEDI-system zrewolucjonizowało proces zarządzania personelem. Obecnie średnio 85 procent zadań wykonywanych przez personel jest automatycznie planowanych i przypisywanych przez system. Dzięki temu menedżer ośrodka może koncentrować się na podnoszeniu jakości opieki, poprzez doskonalenie IPO, efektywności pracy, planowaniu  potrzeb szkoleniowych – a nie na ciągłym planowaniu pracy bieżącej” – mówi Beata Leszczyńska.

Internetowe aplikacje dla rodziny – komfort i poczucie bezpieczeństwa

Najnowszym rozwiązaniem firmy MEDI-system jest portal internetowy, który ma służyć rodzinie i pacjentowi. Gwarantuje on szybki dostęp do informacji i jednocześnie daje poczucie bezpieczeństwa. W dzisiejszych czasach większość osób ma dostęp do Internetu, zatem może uzyskać potrzebną wiedzę w dowolnym momencie

Podstawową funkcją „Portalu dla Rodziny” jest umożliwienie wglądu w przebieg opieki nad pacjentem i kontaktu bliskich z pracownikami. Rodzina, dzięki tej aplikacji, otrzyma możliwość szybkiego uzyskania wiadomości na temat aktualnego stanu zdrowia bliskiego czy też leczenia bądź terapii, jakiej jest on poddawany. Portal umożliwia dodatkowo szybką wymianę odpowiedzi z lekarzami, rehabilitantami czy pielęgniarkami poprzez czat.

„Portal dla Rodziny, który zostanie oficjalnie uruchomiony w sierpniu, jest skierowany do rodzin, ale również stwarza pracownikom możliwość szybkiego kontaktu z bliskimi pacjentów w sprawach dotyczących realizacji procesu opieki. Tworząc tego typu aplikację mieliśmy na względzie przede wszystkim komfort psychiczny naszych klientów oraz maksymalne zniwelowanie lęku, jaki towarzyszy, np. powierzeniu opieki nad członkiem rodziny placówce zewnętrznej” – tłumaczy Beata Leszczyńska, prezes zarządu MEDI-system.

zdj. MEDI-system

(Komunikado PR)