MEGAMOCNI

Bezpłatne przedszkole dla dzieci niepełnosprawnych w Jaśle

bez_barier integracja Jasło przedszkole

Dodano 2013-03-22 12:10:53 | Autor: Jacek Gibel

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Jaśle uruchomił bezpłatny oddział przedszkolny. Choć placówka mieszcząca się przy Szkole Podstawowej nr 5 ruszy dopiero od września, zapisy prowadzone są już teraz.

Przedszkole przeznaczone dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym,  ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz z autyzmem.

Do zadań oddziału należą:

- wspomaganie rozwoju dziecka, zapewnienie opieki dzieciom odpowiednio do ich potrzeb i możliwości,
- zapewnienie warunków umożliwiających dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej,
- wspomaganie rodziców w wychowaniu dzieci.

Do oddziału przedszkolnego mogą być przyjmowane dzieci 4-6-letnie i starsze (odroczone
z realizacji obowiązku szkolnego do 8 roku życia) w celu odbycia obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego. W miarę możliwości przedszkole przyjmować ma również dzieci młodsze, 3-letnie. Wychowankowie przyjmowani są na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.

Odział przedszkolny czynny będzie w dni robocze, od poniedziałku do piątku. Placówka oferuje opiekę świetlicową i zajęcia dodatkowe. Dzieci będą mogły skorzystać m.in. z sali gimnastycznej do ćwiczeń metodą SI (integracji sensorycznej) i gimnastyki korekcyjnej, sali doświadczania świata czy suchego basenu. Do dyspozycji wychowanków będzie sprzęt i pomoce dydaktyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci z niepełnosprawnością ruchową oraz ogród wyposażony w plac zabaw. Opiekę nad dziećmi mają sprawować specjaliści z wielu dziedzin: nauczyciele - oligofrenopedagodzy, psycholog, pedagog, logopeda, neurologopeda czy nauczyciele gimnastyki korekcyjnej.

W placówce wykorzystane są metody:
- Metoda Integracji Sensorycznej
- Metoda Neurorozwojowa NDT Bobat
- Metoda EEG Biofeedback
- Metoda AAC – Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się
- Metoda A.A.Tomatisa
- Metoda Weroniki Sherborne
- Metoda Porannego Kręgu
- Metoda Kinezjologii Edukacyjnej
- Metoda Dobrego Startu
- Metoda Ośrodków Pracy

Szczegółowych informacji można dowiedzieć się w sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaśle pod adresem ul. Piotra Skargi 47, tel. 13 44 634 67.

zdj. sxc.hu

(inf. własna/twojejaslo.pl)