MEGAMOCNI

Bezpłatny projekt wsparcia osób ze stwardnieniem rozsianym

PFRON projekt SM

Dodano 2013-11-05 07:54:43 | Autor: Jacek Gibel

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął projekt "Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy". Poniżej przedstawiamy informacje na jego temat.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie pn. „Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy”, którego nadrzędnym celem jest aktywizacja społeczna oraz zawodowa osób chorych na SM.

Wszelkie działania w projekcie skierowane do osób z SM mają charakter zindywidualizowany – uwzględniają ograniczenia wynikające z choroby, dostosowane są do potrzeb, możliwości i zainteresowań każdej osoby. Są kompleksowe i ciągłe.

Uczestnicy projektu spotykają się ze specjalistami różnych dziedzin, biorą udział w zajęciach zgodnie ze ścieżką zawodową opracowaną wspólnie z doradcą zawodowym i psychologiem/psychoterapeutą. Mogą uczestniczyć w wyjazdowych warsztatach aktywizacji zawodowej i społecznej, w szkoleniach zawodowych i kursach językowych, nauczyć się zawodu w trakcie miesięcznych praktyk, czy odbyć płatny trzymiesięczny staż rehabilitacyjny.

Równolegle do tych działań, pośrednicy pracy zatrudnieni w różnych regionach kraju, prowadzą rozmowy z pracodawcami, organizują spotkania i poszukują ofert pracy dla zmotywowanych do powrotu na rynek pracy lub rozpoczęcia pracy uczestników. Osoby zainteresowane podjęciem nauki mogą liczyć na wsparcie finansowe – np. opłatę czesnego, wpisowego za szkołę, sfinansowanie kursów przygotowujących do egzaminów, zakup książek i pomocy naukowych.

W trakcie projektu zapewniamy również:

- wsparcie psychologa/psychoterapeuty – w formie terapii / spotkań indywidualnych i/lub grupowych

- porady prawne, wsparcie doradcy zawodowego lub trenera pracy, w formie indywidualnych konsultacji lub spotkań grupowych

- pomoc lekarzy specjalistów – neurologów, neuropsychologów, neurorehabilitantów, neurologopedów czy rehabilitantów.

W ramach projektu szeroką ofertę specjalistycznych zajęć, warsztatów i szkoleń kierujemy do rodzin, przyjaciół, opiekunów i opiekunek osób z SM. Spotkania indywidualne z psychologiem/psychoterapeutą, zajęcia grupowe, wsparcie w rozwiązywaniu problemów prawnych mają na celu wzmocnienie, wsparcie opiekunów w ich życiowych zadaniach i przekazanie im umiejętności i narzędzi skutecznego motywowania podopiecznych do samorealizacji społeczno-zawodowej.

Wsparcie dla uczestników realizowane jest zarówno w biurach projektu różnych miastach w Polsce, jak i podczas kilkunastodniowych wyjazdowych pobytów w ośrodku „Ostoja” w Woli Batorskiej.

Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń, napisz!

 

Fundacja na Rzecz Chorych na SM im. bł Anieli Salawy, Kraków, ul.

Dunajewskiego 5, tel. (12) 341 48 99, biuro@fundacja-sm.org

PTSR O/Łódź, ul. Przybyszewskiego 255/267, tel. 516 050 305,

wsparcie.lodz@gmail.com

PTSR O/Biała Podlaska, ul. Sienkiewicza 1, tel. 789 248 057,

wsparcie.biala@gmail.com

PTSR O/Szczecin, ul. Dworcowa 19, tel. 781 131 513,

wsparcie.szczecin@gmail.com

PTSR O/Konin, ul. Szymanowskiego 4, tel. 798 496 177,

wsparcie.konin@gmail.com

PTSR O/Warszawa, ul. Nowosielecka 12, tel. 796 193 586,

wsparcie.warszawa@gmail.com

 

Projekt „Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy” ma charakter ogólnopolski. Wdrażany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Polskim Towarzystwem stwardnienia Rozsianego oddział w Łodzi oraz Fundacją na Rzecz chorych na SM im. bł. Anieli Salawy, a sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

(PFRON)