MEGAMOCNI

Białystok: Druga edycja "Droga do pracy" - podejmij płatne staże i zdobądź kwalifikacje zawodowe

białystok praca staże Szkolenia

Dodano 2013-09-24 09:06:27 | Autor: Emil Kowalski

Ruszyła druga edycja projektu „Droga do pracy”, który jest realizowany w Białymstoku. Jest on skierowany do osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gmin powiatu białostockiego i hajnowskiego. Łącznie w całym projekcie ma uczestniczyć 60 osób.

Obecnie jest prowadzony nabór 30 osób w wieku od 18 do 64 lat, który ma trwać do połowy listopada 2013 roku. Mogą wziąć w nim udział osoby niepełnosprawne, które są nieaktywne zawodowo i bezrobotne, posiadające w momencie przystąpienia do projektu, aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub inne równoważne orzeczenie i są zdolne do podjęcia zatrudnienia na stanowiskach odpowiadających oferowanym szkoleniom zawodowym.

Klinknij na obrazek aby przeczytać

Klinknij na obrazek aby przeczytać

 

W projekcie, mogą uczestniczyć osoby z terenu gmin: Czarna Białostocka, Gródek, Łapy, Suraż, Wasilków, Zabłudów, Białowieża, Czeremcha, Dubicze Cerkiewne, Miasto Hajnówka, Hajnówka, Kleszczele, Narew, Narewka.

W ramach akcji zostaną przeprowadzone następujące szkolenia:

  • Pracownik biurowy/ pracownica biurowa z elementami kadr;
  • Pracownik windykacji/pracownica windykacji;
  • Pomocnik kuchenny/ pomoc kuchenna;
  • Profesjonalny pracownik recepcji / profesjonalna pracownica recepcji;
  • Pracownik gospodarczy/ pracownica gospodarcza.

Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny!

Odbędą się staże zawodowe, które odbędzie każdy uczestnik. Staż będzie trwał 6 miesięcy. W trakcie jego trwania, osoba niepełnosprawna  otrzymywał/ła będzie stypendium stażowe (na podstawie miesięcznej listy obecności i sprawozdania miesięcznego z realizacji stażu).

Projekt „Droga do pracy” realizowany jest w ramach PO KL (Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy) na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Biuro projektu znajduje się w Białymstoku.

Szczegółowe informacje wraz z odpowiednimi dokumentami do wypełnienia dla kandydatów oraz regulaminami, znajdują się na stronie Instytutu Rynku Pracy Fundacji Nowy Staw pod adresem IRP Fundacja