MEGAMOCNI

Biuro Pełnomocnika rządu ds. Niepełnosprawnych apeluje do pracodawców

apel pracodawcy

Dodano 2014-02-11 07:32:17 | Autor: Emil Kowalski

Biuro Pełnomocnika rządu ds. Niepełnosprawnych, wystosowało nową prośbę do pracodawców, którzy pozostali dysponentami ZFRON po utracie statusu zakładu pracy chronionej. Prośba dotyczy pomocy w przygotowaniu oszacowania skutków rezygnacji z oskładkowania świadczeń wypłacanych z tego funduszu.

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych przygotowało projekt zmian w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1106, z późn. zm.) w taki sposób, by wyłączyć z podstawy wymiaru składek środki otrzymywane na rehabilitację zawodową, społeczną oraz leczniczą osób niepełnosprawnych, z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) – wypłacane przez dysponentów ZFRON nielegitymujących się statusem zakładu pracy chronionej. Zmiana ta będzie korzystna zarówno dla pracodawców, jak i dla osób niepełnosprawnych korzystających z ZFRON.

Zamiany jakie przedstawiono w dokumentach, będą mogły być zrealizowane dopiero uprzednim oszacowaniu skutków finansowych opracowywanej zmiany dla budżetu ZUS.

Biuro kieruje odzew do tych Państwo, którzy utracili status zakładu pracy chronionej po 1 stycznia 2004 r. i nadal dysponują Państwo ZFRON. Priorytetowe potraktowanie sprawy oraz o przedstawienie danych w załączonym pliku w formacie *.xls, należy nadsyłać w terminie do dnia 28 lutego 2014 r.

Wszelkie informacje na ten temat - http://www.niepelnosprawni.gov.pl/aktualnosci/art356,apel-do-pracodawcow.html