MEGAMOCNI

BZ WBK przyjazny osobom niesłyszącym

banki bez_barier niesłyszący

Dodano 2014-10-21 12:36:15 | Autor: Jacek Gibel

Bank Zachodni WBK uruchomił wideoczat, za pośrednictwem którego osoby niesłyszące mogą porozmawiać o produktach i usługach dostępnych w banku z doradcami w polskim języku migowym. To kolejny projekt zrealizowany w ramach programu „Obsługa bez barier”, którego celem jest zapewnienie pełnej dostępności produktów i usług banku osobom z niepełnosprawnością.

Jako Bank odpowiedzialny społecznie, staramy się uwzględniać potrzeby różnych grup klientów i dążymy do likwidacji barier w dostępie do naszych usług i produktów. Niepełnosprawność nie może stanowić przeszkody do zarządzania własnymi finansami, stąd, jako pierwsi w sektorze bankowym, opracowaliśmy i udostępniliśmy możliwość video-kontaktu osobom niesłyszącym posługującym się polskim językiem migowym – mówi Piotr Mucha, dyrektor Departamentu Zarządzania Jakością, odpowiedzialnego za realizację i rozwój programu „Obsługa bez barier” w Banku Zachodnim WBK.

Klienci migający mogą połączyć się z doradcami poprzez stronę WWW Banku, wchodząc w zakładkę „Kontakt”. Doradcy posługujący się polskim językiem migowym udzielą wsparcia w zakresie posiadanych oraz nowych produktów i usług.

Wierzę, że nowa opcja porozumiewania się w języku migowym z niesłyszącymi klientami pozwoli nawiązać pełnowartościową komunikację oraz ułatwi nawiązywanie współpracy. Mam nadzieję, że praca tutaj pozwoli mi przyczynić się do rozwoju Banku i tym samym da mi możliwość zdobycia nowego, ciekawego doświadczenia w życiu – dodaje Monika Naumowicz, doradca Banku Zachodniego WBK posługująca się polskim językiem migowym.

Dostępność w Polskim Języku Migowym to projekt zrealizowany w programie „Obsługa bez barier” przez Bank Zachodni WBK we współpracy z organizacjami działającymi na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych m.in. Fundacją Polska Bez Barier.

Program „Obsługa bez barier” został wdrożony przez BZ WBK w 2010 r. Jego celem jest zapewnienie pełnej dostępności produktów i usług banku osobom z niepełnosprawnością. Dzięki działaniom podejmowanym w projekcie klienci banku mogą korzystać z oddziałów przystosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych, nowoczesnych bankomatów przystosowanych do potrzeb osób niewidzących oraz słabowidzących czy nowych usług bankowości elektronicznej BZWBK24 internet dostępnych dla klientów z dysfunkcją narządu wzroku. Bank przygotował także komplet filmów dla osób niesłyszących czytających w języku polskim oraz dla osób migających, na temat funkcjonalności bankowości internetowej i mobilnej. Poniżej prezentujemy przygotowaną przez bank instrukcję obsługi wideoczatu.

zdj. BZ WBK

(BZ WBK)