MEGAMOCNI

Choroba Alzheimera to bardziej kwestia środowiskowa niż genetyczna

alzheimer choroby zdrowie

Dodano 2015-01-30 09:28:06 | Autor: Jacek Gibel

Według prognoz Światowej Organizacji Zdrowia, do roku 2050 na chorobę Alzheimera zachoruje jedna osoba na trzy w grupie ludzi po 65. roku życia. Zdaniem naukowców epidemię tę można jednak zatrzymać, bo geny jedynie predysponują do rozwoju choroby, a decydujące znaczenie ma styl życia. Podstawą profilaktyki Alzheimera powinna być zdrowa dieta, regularna aktywność fizyczna i umysłowa oraz zaangażowanie społeczne.

Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia geny mogą predysponować do rozwoju choroby Alzheimera, jednak w większości przypadków decydujące znaczenie mają czynniki środowiskowe, czyli styl życia.

Geny ukierunkowują nas w stronę określonych chorób, ale silniejsze od nich jest środowisko. To dobra wiadomość, bo daje nam możliwość ingerowania w przeznaczenie zapisane nam w DNA – mówi agencji informacyjnej Newseria Lifestyle Giovanni Scapagnini, profesor medycyny oraz biochemii klinicznej, członek American Society for Neuroscience.

Najlepiej poznany gen dotyczący choroby Alzheimera to ApoE4. Według badań u jego nosicieli obserwuje się ponad trzykrotnie wyższe ryzyko zachorowania. Zdaniem profesora wiedza o własnej podatności jest dużym obciążeniem psychicznym, jednak umożliwia zahamowanie rozwoju choroby przed pojawieniem się jej symptomów.

Choroba Alzheimera zaczyna się na 20 lat przed wystąpieniem jej objawów. Kiedy doświadczamy już postępującej utraty pamięci, jest zbyt późno na to, by odpowiednio ingerować w przebieg choroby. Jeśli jednak zaczniemy nad tym pracować przed wystąpieniem objawów, istnieje wówczas ogromna przestrzeń 20 lat, w czasie której możemy w prawidłowy sposób pracować nad tym, by przeszkodzić tej chorobie – podkreśla naukowiec.

Na podstawie przeglądu wszystkich opublikowanych badań dotyczących demencji (w tym choroby Alzheimera) epidemiolodzy z amerykańskiego Narodowego Instytutu Zdrowia wyodrębnili czynniki ryzyka tego typu zaburzeń. Jednym z najbardziej istotnych jest nieprawidłowa dieta.

Odżywianie to najlepszy sposób, aby zapobiec chorobie Alzheimera, ponieważ można oddziaływać bardzo dobrze zarówno na stres oksydacyjny, jak i na stan zapalny można też pracować nad genami, które uczestniczą w możliwym ataku choroby – dodaje profesor Scapagnini.

W profilaktyce choroby Alzheimera bardzo ważne są również regularna aktywność fizyczna, poziom aktywności umysłowej oraz stopień zaangażowania społecznego. Zmiany otępienne występują rzadziej u ludzi bardziej wykształconych. Zajęcia stymulujące intelektualnie, takie jak uczenie się, czytanie, gry czy rozwiązywanie krzyżówek, wykonywane zarówno w młodym, jak i starszym wieku pozwalają utrzymać sprawność mózgu na dłużej. Bogate życie towarzyskie i rodzinne, wizyty w kinie, teatrze czy wolontariat również przeciwdziałają obniżeniu funkcji poznawczych.

zdj. olx.pl

(NEWSERIA)