MEGAMOCNI

Co to jest jest wolontariat długoterminowy?

charytatywnie wolontariat

Dodano 2012-12-30 21:21:32 | Autor: Emil Kowalski

Chcesz zostać wolontariuszem długoterminowym? Zapoznaj się co to jest i jakie masz wtedy obowiązki. 

Wolontariat długoterminowy to działanie mające na celu zaangażowanie wolontariuszy do działań na rzecz organizacji lub instytucji spoza miejscem ich zamieszkania, w pełnym wymiarze czasu pracy, przez okres conajmniej 6 miesięcy.

Od wolontariatu krótkoterminowego, skupiającego wolontariuszy wokół realizacji określonych zadań różni go przede wszystkim zarządzanie wolontariuszami. W wolontariacie długoterminowym wolontariusze są częścią zespołu organizacji i biorą aktywny udział we wszystkich działaniach przez nią podejmowanych. Pracują na równi z personelem i pracownikami organizacji.

Ważnym aspektem wolontariatu długoterminowego jest edukacja wolontariusza. Jego udział w programie ma za zadanie zdobycie przez niego nowych umiejętności lub rozwój swoich kompetencji.

Wolontariuszem długoterminowym może być każda pełnoletnia osoba chcąca się rozwijać poprzez działania społeczne.

Finansowanie działań

Długofalowe utrzymanie wolontariusza w organizacji wiąże się zwykle z kosztami ponoszonymi zarówno przez wolontariusza jak i organizację.

Stworzony przez nas Program Wolontariatu Długoterminowego ma na celu pokrycie kosztów goszczenia  wolontariusza w organizacji i zapewnienie mu komfortu pracy.

Finansowanie odbywa się w drodze otwartych konkursów ofert dla Organizacji Goszczących. Kluczowym elementem oceniany w konkursie jest edukacja wolontariusza, czyli program jego wolontariatu i możliwość rozwoju przez niego umiejętności, wiedzy i podnoszenie kwalifikacji.

Tekst - wolontariat.net.pl