MEGAMOCNI

Co to są technologie asystujące? BCI - mózg-komputer

asystujące BCI Nauka technologie

Dodano 2013-05-27 14:26:22 | Autor: Emil Kowalski

Jest wiele niepełnosprawności, które są dzielone wg. kategorii zaawansowania. Niektórzy ludzie cierpią na jedną z takich form, która chyba jest najbardziej dotkliwa. Są całkowicie ubezwłasnowolnieni, zarówno pod względem ruchowym jak i mowy i często słuchu. Nie mogą w ogóle samodzielnie funkcjonować.

Osoby te potrzebują największej opieki i pomocy w postaci materialnej. Aby rehabilitacja, ich życie mogło się w ogóle toczyć, potrzebny jest sprzęt specjalistyczny i najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne.

Do takich należą technologie asystujące. Są to technologie dla niepełnosprawnych, które umożliwiają osiąganie większej niezależności osób niepełnosprawnych. Należą do nich usprawnienia infrastrukturalne ale również sprzętu, pojazdów, komputerów i innych urządzeń i maszyn.

Do tej grupy należą interfejsy mózg-komputer. BCI - ang. brain-computer interfaces, tak dokładnie się nazywają. Technologia ta polega na bezpośrednim sterowaniu komputerem przez mózg (fale EEG). Dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu i ustawieniom cyfrowym komputera, osoby niepełnosprawne za pomocą takiej metody, mogą pisać nawet bez pomocy rąk i żadnego ruchu ciała. Komputer z którym są połączeni, umożliwia bez pośrednictwa mięśni, komunikację z otoczeniem lub sterowanie urządzeniami, co może być m.in. jedynym sposobem na kontakt ze światem pacjentów w stanach zamknięcia (locked-in states).

Głównym zastosowaniem BCI jest umożliwienie komunikacji ze światem zewnętrznym pacjentom w ciężkich stadiach takich chorób jak stwardnienie zanikowe boczne (ang. amyotrophic lateral sclerosis, ALS), udar mózgowy podkorowy, Zespół Guillaina-Barrégo, mózgowe porażenie dziecięce (ang. cerebral palsy) czy stwardnienie rozsiane (SM). (Wikipedia)

Technologia ta przeżywa okres intensywnego rozwoju. W Polsce, po raz pierwszy z tą technologią, nasi naukowcy oficjalnie zetknęli się w 2008 roku. Na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadzono pierwszy w Polsce publiczny pokaz działania interfejsu mózg-komputer. W roku 2012 system, stworzony na Wydziale Fizyki UW, prezentowano na stoisku narodowym RP na największych w świecie targach komputerowych CeBIT. System ten został zaprezentowany pod nazwą „MÓZG” i był jednym z najbardziej zaawansowanych na świecie.

Dla niektórych osób, które są w pełni sparaliżowane, to jedyny ratunek. Osoby takie wykazują się dużą wolą życia, a ich średnia ocena jakości życia bywa znacznie wyższa niż powszechnie uważamy. W Polsce, roko rocznie, zapada na udary mózgów, które powodują paraliż, około 14 tys. osób. BCI, dla wielu z nich, staje się jedynym sposobem aby mogli utrzymywać kontakty z otoczeniem. Na rozwój tej metody czeka w Unii Europejskiej 3 miliony niepełnosprawnych ruchowo osób.

zdj. Yutube