MEGAMOCNI

Coraz więcej niepełnosprawnych w powiecie biłgorajskim

Biłgoraj PCPR

Dodano 2013-06-07 12:50:48 | Autor: Jacek Gibel

Wzrosła liczba orzeczeń o niepełnosprawności na terenie powiatu biłgorajskiego. W minionym roku Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Biłgoraju wydał 2616 takich dokumentów osobom po 16 roku życia i 603 - osobom przed 16 rokiem życia. To o 205 wniosków więcej w porównaniu do roku 2011.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Biłgoraju w roku 2012 było jednym z punktów obrad majowej sesji rady Powiatu.

Zespół funkcjonuje w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju. Jednostką orzeka o niepełnosprawności osób do 16 roku życia, bez określania jej stopnia. Chodzi o osoby, które mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy. Zespół orzeka także w przypadku osób powyżej 16 roku życia, kwalifikując osoby niepełnosprawne do jednego z trzech stopni: znaczny stopień niepełnosprawności, umiarkowany i lekki.

Od wydanych przez Zespół orzeczeń w 2012 roku wpłynęło 123 odwołań. Większość z nich trafiła do rozpatrzenia do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie. W 65 przypadkach Wojewódzki Zespół utrzymał w mocy decyzje Zespołu Powiatowego, w 12 osoby nie zgłosiły się na komisję, w 26 przypadkach zmieniono w części orzeczenia Powiatowego Zespołu, w 10 przypadkach uchylono orzeczenia w całości, w 1 z powodu braku dokumentów odwołanie pozostało bez rozpatrzenia.

Jak mówi dyrektor PCPR, Teresa Jonik, wszyscy członkowie Zespołu biorący udział w posiedzeniach składów orzekających legitymują się wymaganymi kwalifikacjami. Jednak składy orzekające dalszą współpracę warunkują zwiększeniem stawki wynagrodzenia za wydane orzeczenie - wynosi ona 25 zl dla lekarz orzecznika, oraz 13 zł dla pozostałych członków składu. Podkreśla jednocześnie, że - poza poczekalnią i łazienką - pomieszczenia zajmowane przez Zespół zapewniają sprawną obsługę osób niepełnosprawnych. Rolę poczekalni pełni korytarz jednocześnie zajmowany przez rejestrujących się bezrobotnych, gdyż siedziba PCPR mieści się w Urzędzie Pracy.

zdj. bilgoraj.com.pl

(bilgorajska.pl)