MEGAMOCNI

Coraz większe wsparcie dla studentów niepełnosprawnych

studenci studia uczelnie

Dodano 2013-01-28 10:51:03 | Autor: Emil Kowalski

Wzrasta liczba osób niepełnosprawnych  na uczelniach wyższych. Wciągu 5 lat od 2005 do 2010 roku, z 9 tys. do 30 tys. studentów. W 2011 roku, uczelnie zyskały nowe możliwości pomocy w tym zakresie.

Od tego też roku uczelnie są zobowiązane do niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych. Uczelnie publiczne otrzymują od państwa wsparcie finansowe na takie działania. Są to m.in.:

 • na specjalistyczne szkolenia,
 • wyposażenie wypożyczalni sprzętu dla niepełnosprawnych,
 • zakup specjalistycznych urządzeń,
 • materiałów dydaktycznych i naukowych dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych,
 • transport między obiektami dydaktycznymi uczelni.

Pieniądze pochodzące ze źródeł urzędowych, uczelnia może wykorzystać na:

 • wynagrodzenie tłumaczy języka migowego
 • kursy języka migowego dla pracowników uczelni
 • wynagrodzenie uczelnianych asystentów studentów i doktorantów niepełnosprawnych
 • szkolenia umożliwiające orientację przestrzenną na terenie uczelni studentom i doktorantom niepełnosprawnym
 • szkolenia podnoszące świadomość związaną z niepełnosprawnością i obecnością osób niepełnosprawnych w uczelni
 • zakup wyposażenia do uczelnianej wypożyczalni sprzętu dla niepełnosprawnych
 • zakup sprzętu i urządzeń specjalistycznych wspomagających proces dydaktyczny, np. specjalistyczne oprogramowanie komputerowe, rzutniki do wyświetlania tekstu wykładu
 • organizację zajęć wychowania fizycznego dostosowanych do potrzeb studentów niepełnosprawnych;
 • zakup literatury specjalistycznej i naukowej, z której mogą korzystać niepełnosprawni studenci i doktoranci

Natomiast, dokładne wykorzystanie funduszy i cele, określ sama uczelnia. Przy ich ustalaniu, placówka edukacyjna, musi zachować pewne reguły i nie może przeznaczać pieniędzy m.in.:

 • opłat związanych z kształceniem na studiach niestacjonarnych, które ponoszą niepełnosprawni studenci i doktoranci
 • stypendiów lub innych świadczeń dla osób niepełnosprawnych
 • kosztów zakwaterowania
 • rehabilitacji studentów i doktorantów niepełnosprawnych. Dotyczy to w szczególności wydatków na zakup sprzętu do rehabilitacji leczniczej, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz wynagrodzenia za pracę fizjoterapeuty.

Ponadto, studenci niepełnosprawni i doktoranci mogą uzyskać stypendia specjalne, które przysługuje na pierwszym kierunku studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. W celu złożenia takiego wniosku należy przedstawić jedynie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Pomoc finansowa dla studentów jest przyznawana na jeden rok akademicki lub semestr i wypłacana co miesiąc. Jest udzielana niezależnie od rodzaju uczelni, o ile otrzymują one dotację z budżetu państwa. Stypendia tego typu, nie kolidują z innymi źródłami dofinansowań studentów.

Ponadto niepełnosprawni studenci i doktoranci mogą ubiegać się o kredyty studenckie z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa i preferencyjnymi warunkami spłaty. Szczegółowe informacje na temat kredytów studenckich znajdują się tutaj.

info. własne/MNiSW

zdj. MNiSW