MEGAMOCNI

Cracovia Maraton - wystartują niepełnosprawni

Kraków maraton Sportowcy

Dodano 2013-04-17 09:39:26 | Autor: Emil Kowalski

27 i 28 kwietnia tysiące biegaczy pojawi się na Błoniach Krakowskich i ulicach miasta. Do tej pory na chęć udziału, zgłosiło ponad 6500 zawodników! Wśród nich wystartuje wielu sportowców niepełnosprawnych. To już XII edycja Cracovia Maraton.

Dla osób niepełnosprawnych, którzy przyjadą na wydarzenie uruchomione zostaną miejsca na parkingu przy Stadionie Wisły od ul Reymonta – wjazd na teren Stadionu. Zawodnicy, którzy będą chcieli wjechać, muszą mieć Kartę Parkingową.

Klasyfikacja maratonu przewiduje kategorie w których będą lokalizowane osoby niepełnosprawne. Podział będzie dotyczył osobno mężczyzn i kobiet:

HAND BIKE
RIM PUSH
ACTIVE WHEELCHAIR

Open zawodników niepełnosprawnych z tytułu narządu wzroku w kategorii kobiet i mężczyzn:

 • Kategoria B1 - osoby 100% niewidome z przewodnikiem
 • Kategoria B2 - osoby niedowidzące i słabowidzące korzystające z pomocy drugiej osoby (przewodnik) lub startujące samodzielnie.

Uczestnicy biorący udział, będą musieli przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające niepełnosprawność i jej stopień. Ponadto w kategorii osób, które utraciły wzrok, będzie wymagane złożenie Oświadczenia o 100 % utracie wzroku.

Wszyscy sportowcy będą również składać stosowne oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w maratonie oraz, że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu. Jeśli zawodnik ma jakiekolwiek wątpliwości co do swojej kondycji, winien przed startem zgłosić się na badania.

Oto ramowy plan zawodów:

 • Godz. 9:28 Start Cracovia Maraton – zawodnicy z niepełnosprawnością startują 2 min przed startem Cracovia Maraton przy al. 3 maja
 • Ok. Godz. 11:30 Finisz zawodników – na Hand Bike i Rim Push na parkingu Stadionu
 • Ok. Godz. 12.00 dekoracja zawodników z niepełnosprawnością – w kat. Hand Bike i Rim Push zebranie zawodników przed sceną – prosimy o odpowiednio wcześniejsze zjawienie się przed sceną
 • Ok. godz. 14.30 dekoracja zawodników z  niepełnosprawnością – ActiveWheelchair i niewidomych i słabo widzących zebranie zawodników niepełnosprawnych przed sceną

Zostanie również postawiony namiot w okolicach mety i sceny - NAMIOT DLA ZAWODNIKÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, w którym zawodnicy będą mogli zebrać się przed dekoracją i schować przed ewentualnym deszczem.

Trzeba również pamiętać, że:

 • zawodnicy z niepełnosprawni są zwolnieni z opłaty startowej,
 • przed startem należy odebrać numer startowy – wypełniając formularz zgłoszeniowy należy bardzo precyzyjnie określić kategorię (wózka lub narząd wzroku ze stopniem niepełnosprawności), w jakiej się startuje – w Biurze Zawodów będzie wydzielone specjalne stanowisko dla zawodników z niepełnosprawnością
 • zawodnicy z niepełnosprawnością startują tylko na dystansie całego Maratonu
 • aby dana kategoria została sklasyfikowana wymagany jest w niej udział minimum trzech zawodników
 • Zawodnicy, którzy zostaną nagrodzeni proszeni są o zgłaszanie się do namiotu przy scenie w celu potwierdzenia odbioru nagród

Nadal trwają zapisy internetowe do 12. Cracovia Maraton. Do 24 kwietnia do biegu można zgłosić się za pomocą formularza internetowego.

zdj. flickr.com