MEGAMOCNI

Czy będzie nauczanie dwujęzyczne języka polskiego dla osób głuchych?

Edukacja głusi migowy Nauka polski

Dodano 2013-07-31 15:03:08 | Autor: Emil Kowalski

Uczniowie głusi w naszym kraju mają utrudnioną możliwość nauki języka polskiego. Właściwie, przedstawicielki Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, twierdzą, że w praktyce, osoby głuche, takiej możliwości nie mają w ogóle.

W dniu 29 lipca 2013 r. odbyło się spotkanie przedstawicielek RPO w Ministerstwie Edukacji Narodowej z Sekretarzem Stanu, Tadeuszem Sławeckim. Dotyczyło ono nauczania dwujęzycznego (nauczania polskiego języka migowego i języka polskiego jako drugiego języka) głuchych uczniów.

Dyskusja na ten temat, była spowodowana otrzymanymi przez Rzecznika praw obywatelskich, kilkuset skarg od osób głuchych. Skarżący się twierdzą, iż prawo osób głuchych do edukacji w polskim języku migowym nie jest w Polsce realizowane. Rzecznik poparł stanowisko. Wnioskuje on o uwzględnienie w Krajowym Programie Działań na rzecz Równego Traktowania na lata 2013 – 2016, przygotowywanego przez Pełnomocniczkę Rządu ds. Równego Traktowania, działań mających na celu opracowanie i wdrożenie systemu dwujęzycznego, na co zgody nie wyraziło Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Niedopełnienie przez Państwo tychże obowiązków, oznacza naruszenie art. 24 Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Ułatwianie edukacji w języku migowym jest obowiązkiem państwa wynikającym z Konwencji.

W spotkaniu wzięły udział Anna Błaszczak, zastępczyni Dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego w Biurze RPO, Anna Mazurczak z Wydziału Prawa Antydyskryminacyjnego w Biurze RPO, eksperci Polskiego Związku Głuchych, Elżbieta Neroj, naczelniczka Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej, przedstawicielki Biura Rzecznika Praw Dziecka i Biura Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania oraz prof. Henryk Skarżyński z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach.

Kolejne spotkanie w tej sprawie odbędzie się po wakacjach.

info. własne/Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich