MEGAMOCNI

Do wszystkich ludzi dobrej woli - Fundacja Dziecięce Marzenia

Dzieci Fundacja pomoc

Dodano 2013-02-28 11:43:19 | Autor: Emil Kowalski

Fundacja Dziecięce Marzenia mieści się w mieście Bielsko – Biała i nieprzerwanie istnieje od 1994 r. Jej celem jest niesienie rzeczywistej, codziennej pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz opieka nad dziećmi i młodzieżą z rodzin zagrożonych patologią, których miejscem zabawy staje się niejednokrotnie ulica.

Do osiągnięć Fundacji na tle dzieci niepełnosprawnych, należą m.in.:

  • Wspólnie – z Fundacją Pani Anny Dymnej „Nie jesteś sam”, zbudowano windy zewnętrzne dla dzieci niepełnosprawnych w ich domach.
  • Zorganizowano zbiórki pieniężne na zakup sprzętu rehabilitacyjnego (protezy, wózki inwalidzkie itp.), dla ok.100 osób.
  • Wspomaganie oświatowych placówek integracyjnych jak Przedszkola, Szkoły o charakterze integracyjnym, Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze, Domy Dziecka, Domy Samotnej Matki. Przekazujemy darowizny rzeczowe, sprzęty, wspólnie organizujemy imprezy okolicznościowe.

Ponadto Fundacja współpracuje z wieloma innymi organizacjami o podobnym charakterze:

-              Ruch przeciw Bezradności Społecznej (Patronat prof. A. Zoll)

-              Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

-              Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez barier

-              Fundacja Anny Dymnej „Nie jesteś sam

-              Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki

-              Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „ADA

-              Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

-              Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „PORT

-              Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „RAZEM

-              Stowarzyszenie Inwalidów Wzroku „SMREK

Fundacja Dziecięce Marzenia w Bielsku-Białej wraz z Środowiskowym Centrum Pomocy w Bielsku-Białej, prowadzi nieodpłatne świetlice, w skład których wchodzą dwie pracownie: plastyczna oraz informatyczna. Świetlice te działają od 1994, czynne są w godzinach 8 -16 od poniedziałku do piątku. Są to: Pracownia informatyczna oraz Pracownia plastyczna.

Dane fundacji:

Bielsko-Biała

ul. Milusińskich 6

tel/fax 033 822 89 79

fdm @ poczta . fm

adres www: www.fdm.org.pl

 

KRS: 0000006734

nr konta:

78 1500 1357 1213 5004 8732 0000