MEGAMOCNI

Dojazd niepełnosprawnych uczniów do szkół - Swarzędz

komunikacja Swarzędz szkoła

Dodano 2013-01-15 10:04:25 | Autor: Jacek Gibel

Władze Swarzędza od kilku lat pomagają niepełnosprawnym dzieciom zamieszkałym na terenie gminy w docieraniu do szkół. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, oprócz dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb, niepełnosprawni uczniowie mają prawo do korzystania z bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu na zajęcia do szkół podstawowych i gimnazjów, a także specjalnych ośrodków wychowawczych.

Usługa ta dotyczy przewozu kilkudziesięciu osób z gminy Swarzędz do szkół w Poznaniu, Swarzędzu, Owińskach i Paczkowie. W placówkach odbywają się nie tylko lekcje,  ale też zajęcia rehabilitacyjne.

Szkoły, które objęte są dowozem niepełnosprawnych uczniów to:

1. Zespół Szkół Specjalnych nr 102 w Poznaniu, ul. Przełajowa 2
2. Zespół Szkół Specjalnych nr 103 w Poznaniu, ul. Rycerska 43
+ warsztaty terapii zajęciowej ul. Ognik 20
3. Zespół Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu, ul. Bydgoska 4
4. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu,
ul. Bydgoska 4
5. Zespół Szkół Specjalnych nr 112 w Poznaniu, ul. Obornicka 314
6. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
7. Przedszkole Specjalne nr 164 w Poznaniu, ul. Libelta 35
8. Szkoła Podstawowa nr 6 z klasami integracyjnymi w Poznaniu, Os. Rusa 56
9. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 78/82
10. Społeczna Podstawowa Szkoła Specjalna "Zakątek" w Poznaniu,
ul. Dożynkowa 9a
11. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu, ul. Żniwna 1
12. Szkoła Podstawowa nr 4 w Swarzędzu - klasy specjalne i integracyjne,
Os. Kościuszkowców 4
13. Zespół Szkół w Paczkowie, ul. Dworska 1, 62-021 Paczkowo
14. Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu - klasa specjalna, os. Czwartaków 1
15. Gimnazjum nr 2 w Swarzędzu - klasa specjalna, ul. Polna 21

zdj. sxc.hu

(24swarzedz.pl)