MEGAMOCNI

Dostępność informacji w sieci – Accessibility Camp 2015

bez_barier internet konferencja

Dodano 2015-05-08 12:51:52 | Autor: Jacek Gibel

Organizacje zrzeszone w Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni (www.fdc.org.pl) zapraszają na konferencję pt. „Dostępność informacji w sieci – Accessibility Camp 2015”, która odbędzie się 21 maja 2015 r., w godz. 10.00 – 16.30, w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, ul. Chodakowska 19/31 w Warszawie. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ministra Administracji i Cyfryzacji, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz firmy Microsoft.

Konferencja jest skierowana do wszystkich, którzy mają wpływ na tworzenie informacji, szczególnie w serwisach internetowych oraz komunikację elektroniczną z obywatelami, osób decyzyjnych w urzędach, odpowiadających za wdrażanie rozwiązań mających na celu poprawę dostępności komunikacji z niepełnosprawnymi obywatelami.

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wszystkie publiczne strony internetowe do 31 maja 2015 roku muszą być zgodne ze standardami określonymi w Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 wydanymi przez World Wide Web Consortium na poziomie AA.
Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na problem braku dostępności informacji elektronicznej oraz włączenia cyfrowego grup marginalizowanych, a szczególnie osób z niepełnosprawnościami. Pragniemy podzielić się naszymi doświadczeniami, wiedzą ekspertów, a także podsumować dotychczasowe działania Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni.
W programie konferencji przewidujemy m.in. wystąpienia na temat ram prawnych dostępności serwisów internetowych i dokumentów elektronicznych, a także prezentacje przedstawiające rozwiązania techniczne zwiększające dostępność treści i multimediów. Konferencja będzie również okazją do wręczenia nagród laureatom 4 edycji konkursu „Otwarta Cyberprzestrzeń 2015” za najciekawsze działania na rzecz włączenia cyfrowego grup marginalizowanych, a szczególnie osób z niepełnosprawnością oraz przeciwdziałających wykluczeniu tych osób.

Konferencja będzie wydarzeniem panelowym, w którym połączone będą prelekcje specjalistów z praktycznymi warsztatami. Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość wyboru ścieżki tematycznej z zakresu szeroko pojętej dostępności. Pozwoli to każdemu znaleźć interesujący dla siebie temat, bez względu na poziom zaawansowania wiedzy w tematyce dostępności treści internetowych.

Zgłoszenia na konferencję przyjmowane są do 11 maja 2015 roku za pomocą formularza zgłoszeniowego:
https://docs.google.com/forms/d/1evtaPtfc9NZG6P4JHyl3aGYyC9NJUDfawbwTfrZ1vNM/viewform

Na konferencji organizatorzy zapewniają obecność tłumacza języka migowego oraz pętlę indukcyjną. Zapewnione zostaną również noclegi dla uczestników, którzy zgłoszą taką potrzebę w formularzu rejestracyjnym.

(niepelnosprawni.gov.pl)