MEGAMOCNI

DPS w Grudziądzu łączą się

DPS opieka społeczeństwo

Dodano 2013-07-02 08:32:39 | Autor: Emil Kowalski

Trzy Domy Pomocy Społecznej z Grudziądza zostaną połączone w jeden. Nastąpi to 1 stycznia 2014r. Taką decyzję podjęli radni na sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 26 czerwca.

Łącznie w placówkach jest 446 miejsc i w mieście działają trzy DPS: dla osób przewlekle psychicznie chorych przy ul. Parkowej i Armii Krajowej, dla przewlekle somatycznie chorych przy ul. Nadgórnej oraz dla osób w podeszłym wieku przy ul. Dywizjonu 303. Zadanie związane z prowadzeniem domu dziennego pobytu, który działał przy DPS nr 3 przejmie Dom Dziennego Pobytu z siedzibą przy ul. Piłsudskiego.

Decyzja została podjęta ze względu, optymalizację kosztów oraz uzyskanie jak najlepszej sprawności działania domów. Po połączeniu, jednostki będą ze sobą współpracować w zakresie m.in. racjonalizację wykorzystania posiadanych zasobów kadrowych i rzeczowych, dokonywanie wspólnych zakupów, usprawnienie planowania i realizowania budżetu.

W wyniku realizacji tego przedsięwzięcia, zostaną zlikwidowane stanowiska dyrektorów DPS nr 2 oraz DPS nr 3. 

info. własne/grudziac.pl