MEGAMOCNI

Dwudziestolecie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych

Dodano 2011-07-29 10:48:48 | Autor: Ireneusz Sawicki

W dniu 9 maja 1991 roku Sejm RP uchwalił ustawę o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Jubileuszowa Konferencja z okazji dwudziestolecia systemu wsparcia osób niepełnosprawnych odbyła się 16 czerwca 2011 roku w warszawskim Hotelu Jan III Sobieski.

Już 20 lat funkcjonuje w Polsce system wsparcia osób niepełnosprawnych; chociaż może to wydawać się oczywiste, nie w każdym państwie  system taki został stworzony – powiedział podczas konferencji prasowej poprzedzającej konferencję jubileuszową Jarosław Duda - Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.  – Jubileusz dwudziestolecia uchwalenia ustawy o rehabilitacji to także doskonała okazja, by obok przypominania osiągnięć, zastanowić się, jakie wyzwania stają przed nami i co jeszcze w funkcjonującym systemie można zmienić na lepsze. Co można zrobić więcej, by w systemie nie zgubić konkretnej osoby, by czuła się dostrzeżona i by ułatwić jej funkcjonowanie w otwartym społeczeństwie.

Zdaniem Pełnomocnika Rządu do praw Osób Niepełnosprawnych obecnie najważniejszym  wyzwaniem jest ratyfikacja podpisanej już przez Polskę Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych ONZ. – Powinno to nastąpić wkrótce i jest to dobra wiadomość dla 4,5 miliona osób niepełnosprawnych w naszym kraju – powiedział minister Jarosław Duda.

Ważne jest też dalsze wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych w szczególności aktywności zawodowej. Ze wsparcia na rynku pracy korzysta obecnie około 230 tysięcy  pracowników niepełnosprawnych. Rozszerzanie zatrudnienia tej grupy osób jest niezmiernie ważne. Czeka nas także ustanowienie nowego prawa – przygotowanie nowej ustawy o osobach niepełnosprawnych, gdyż obecna, wielokrotnie nowelizowana, przestaje wystarczać. Jako ostatnią ważną sprawę Pełnomocnik Rządu wymienił potrzebę dalszej zmiany świadomości Polaków – przywołując choćby kampanię piętnującą bezprawne parkowanie na miejscach oznaczonych kopertą.

Poseł Marek Plura podkreślił potrzebę przeciwdziałania dyskryminacji, nie tylko mentalnej, ale przede wszystkim w dziedzinie infrastruktury, stawiającej fizyczne bariery przed osobami niepełnosprawnymi, czy w dziedzinie prawa – pozostawiającego niektóre rozwiązania niedostępne dla osób z niepełnosprawnością.

Wojciech Skiba, Prezes PFRON przypomniał rozwój Funduszu, zaczynającego od budżetu w wysokości 84 milionów złotych,  który dziś dysponuje kwotą 4,5 miliarda złotych, rozdzielanego w kilkuset formach wsparcia z dużym udziałem organizacji pozarządowych. Obiecał także dalsze modyfikacje i coraz lepsze dostosowanie dziłalności PFRON do oczekiwań społeczności osób niepełnosprawnych.

Teresa Hernik, Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, będącego instytucjonalnym zapleczem Pełnomocnika, zapowiedziała konsekwentne realizowanie misji i tworzenie coraz lepszego prawa w tej dziedzinie.

Z okazji jubileuszu dwudziestolecia systemu wsparcia osób niepełnosprawnych Jarosław Duda wręczył przedstawicielom wszystkich środowisk zaangażowanych w tworzenie tego systemu pamiątkowe medale i grawertony.