MEGAMOCNI

Dzierżoniów wspiera niepełnosprawnych - 123 tysiące dofinansowania

dofinansowanie Dzieci Dzierżoniów

Dodano 2014-01-28 13:13:50 | Autor: Jacek Gibel

Miasto przeznaczy w tym roku 123 tysiące złotych na dofinansowanie różnych form pomocy społecznej oraz ochrony i promocji zdrowia i na rzecz osób niepełnosprawnych.

W ramach objętych dofinansowaniem działań odbywać się mają zajęcia dla osób niepełnosprawnych, starszych oraz dzieci. Obejmą one profilaktykę zdrowotną, rehabilitację oraz różne formy wypoczynku dla mieszkańców Dzierżoniowa.

Co prawda zdecydowana większość funduszy przypadła w udziale Towarzystwu Przyjaciół Dzieci, jednak zarówno niepełnosprawni, jak i osoby starsze również będą mogli skorzystać z części środków.

Dofinansowania zostały przyznane następującym instytucjom:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - udział najmłodszych dzieci w codziennych zajęciach edukacyjno-wychowawczych w placówce wsparcia dziennego w Dzierżoniowie - 94 000 zł

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów - różne formy wypoczynku i zajęcia dla najbiedniejszych seniorów - 2 500 zł

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów - pomoc społeczna dla emerytów i rencistów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej - 3 000 zł

Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej - pomoc społeczna dla kombatantów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej - 3 000 zł

Polski Związek Niewidomych - profilaktyka zdrowotna osób niewidomych - 2 000 zł

Stowarzyszenie Kobiet "Amazonki" - rehabilitacja kobiet niepełnoprawnych - 4 500 zł

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Integracji "Uśmiech" - doposażenie gabinetu do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym - 10 000 zł

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - rehabilitacja usamodzielniającą osób niepełnosprawnych - 3 000 zł

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej pn.: "Koń na receptę" - 1 000 zł

zdj. Wikipedia

(dzierzoniow.pl)