MEGAMOCNI

e-Centra: Nowoczesna wieś dla niepełnosprawnych

aktywizacja aktywność cyfryzacja

Dodano 2013-05-15 09:08:56 | Autor: Emil Kowalski

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo opracowała program e-Centra, który ma na celu ułatwienie rozwoju i aktywizacji zawodową osobom niepełnosprawnym, szczególnie na terenach wiejskich.

Patronat merytoryczny nad projektem sprawuje minister Administracji i Cyfryzacji. Przedsięwzięcie obejmuje działania szkoleniowe, aktywizacyjne i edukacyjne praktycznie w każdej gminie. Ośrodki czyli tzw. e-Centra, których już jest około 8 tys. w całym kraju, są wyposażone w sprzęt komputerowy, biurowy i specjalistyczny i dzięki temu, pozwalają osobom niepełnosprawnym na pracę z technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi.

Na chwilę obecną, działania są realizowane przez instytucje rządowe i gospodarcze. W planach jest, zbudowanie sieci współpracy pomiędzy instytucjami rządowymi i pozarządowymi oraz firm na rzecz rozwoju cyfrowego regionów, z uwzględnieniem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Promocja e-integracji dotyczy głównie terenów wiejskich.

Wszystko to ma na celu, wykorzystanie potencjału wszystkich osób niepełnosprawnych. Dzięki pełnemu udostępnieniu im technologii internetowych i komputerowych, będzie szerzona idea aktywizacji i promocji także zawodowej i samozatrudnienia. Do tego dochodzi wiele innych, wśród których: promocja kultury, aktywność w działaniach charytatywnych itd.

zdj. sxc.hu