MEGAMOCNI

E-Integracja w Zambrowie - komputery za darmo

bez_barier integracja komputer projekt Zambrów

Dodano 2014-06-06 13:35:26 | Autor: Jacek Gibel

Do 16 czerwca można składać dokumenty rekrutacyjne do programu "Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Zambrowie".

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród 250 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. W ramach projektu beneficjenci otrzymają sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem i opłaconym Internetem oraz  wezmą udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera, korzystania z Internetu oraz podstaw komunikacji elektronicznej.

 

Projekt skierowany jest do niżej wymienionych grup docelowych:

 • Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe
  - osoby samotnie gospodarujące - 542 zł netto;
  - osoby w rodzinie, w której miesięczny dochód na osobę nie przekracza kwoty 456 zł netto;
  - rodziny, których dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
 • Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych
 • Dzieci i młodzież ucząca się, z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych
 • Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym
  - pełnoletni niepełnosprawni ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
  - rodziny, w których wychowuje się dziecko zaliczone do osób niepełnosprawnych;
 • Rodziny zastępcze
 • Osoby powyżej 50 roku życia, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 844,45 zł
 • Dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy niż 1270,28 zł
 • Samotni rodzice spełniające kryterium dochodowe - do 725 zł.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Aby zostać jego beneficjentem, trzeba być stale bądź tymczasowo zameldowanym w Zambrowie oraz nie posiadać dostępu do internetu.

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć do 16 czerwca 2014 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, III piętro, pokój nr 326. Formularz można też pobrać i wypełnić w formie papierowej w tym samym pokoju w godzinach 7:30-15:30.

Pełny regulamin projektu dostępny jest na stronie internetowej Zambrowa.

Informacji na temat projektu udziela: Koordynator projektu – Włodzimierz Łąka,
tel. 86 271 22 10 w. 44.

Szczegółowych informacji na temat rekrutacji do projektu udziela: Marta Wnęk,
tel.: 86 271 32 51.

zdj. zambrow.pl

(inf. własna/zambrow.pl)