MEGAMOCNI

Ekozofia Niepełnosprawnych - zbiór referatów

książki Publikacje referaty

Dodano 2013-07-16 09:24:44 | Autor: Emil Kowalski

Czym jest ekozofia? Jak wykorzystać środowisko naturalne w rehabilitacji i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną? Czy biobudownictwo może wpłynąć pozytywnie na zdrowie fizyczne? Na te i wiele innych pytań odpowiadają naukowcy i praktycy w książce pt. „Ekozofia Niepełnosprawnych – holistyczne podejście do terapii, rehabilitacji i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną”.

Wspominana wyżej publikacja to zbiór referatów wygłoszonych podczas międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Cieszynie (www.psouu.cieszynski.info) w partnerstwie z Zakładem Pedagogiki Specjalnej Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego oraz Fundacją Królewski Szlak z Krakowa. Sympozjum odbyło się w dniach 10 i 11 grudnia 2012 r. w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie. Honorowy Patronat nad tym wydarzeniem objął Marszałek Województwa Śląskiego Adam Matusiewicz. Konferecja oraz książka zostały dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach programu edukacji ekologicznej.

Inspiracją do zorganizowania sympozjum naukowego pod nazwą „Ekozofia Niepełnosprawnych – holistyczne podejście do terapii, rehabilitacji i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną” oraz wydania książki pod tym samym tytułem, była koncepcja utworzenia Centrum Kształcenia i Wymiany Doświadczeń „Ekozofia Niepełnosprawnych” (www.ekozofia.ox.pl), której treścią jest dbałość o zrównoważony rozwój, realny wkład w rozkwit innowacyjnych rozwiązań z zakresu biobudownictwa, budownictwa pasywnego i odnawialnych źródeł energii. W przyszłości Centrum będzie pełnić funkcje związane z kształceniem, edukacją i rehabilitacją oraz aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zagwarantuje również stworzenie przestrzeni do transferu wiedzy i badań naukowych.
 
Oddana w ręce czytelnika pozycja książkowa składa się z dwóch wyraźnie zaznaczonych części. Pierwsza zawiera referaty dotyczące edukacji ekologicznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Czytelnik odnajdzie tam konkretne propozycje stymulacji wielozmysłowej z udziałem i wykorzystaniem walorów środowiska naturalnego, jak również informacje dotyczące zagrożeń wynikających z rozwoju cywilizacji i uprzemysłowienia. W tej części przytoczone są również przykłady w jaki sposób można kształtować świadomość ekologiczną i zdrowy tryb życia w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Druga część „eko-książki” ilustruje  zastosowanie ekologicznych rozwiązań w budownictwie, w adaptacji obiektów użyteczności publicznej, a także wykorzystanie naturalnych zasobów bez zakłócania funkcjonowania środowiska. Omawiane tematy tworzą wstęp do wspólnych badań oraz działań nad wykorzystaniem zasobów naturalnych w szeroko rozumianej rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 
Książka dostępna jest w formie tradycyjnej oraz w formie elektronicznej – tutaj:
http://www.ekozofia.ox.pl/tag/ksiazka/

psouu.org.pl