MEGAMOCNI

Forum Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Od Dzieciństwa do Dorosłości z niepełnosprawnością”

Dzieci forum opiekunowie Poznań rodzice

Dodano 2015-06-10 12:38:33 | Autor: Jacek Gibel

20 czerwca 2015 r. (sobota) w hali nr 1 (Iglica) Międzynarodowych Targów Poznańskich w godzinach 11:00 – 18:00 odbędzie się Forum Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych pod tytułem „Od Dzieciństwa do Dorosłości z niepełnosprawnością”. Jest ono adresowane do rodziców, opiekunów oraz osób dorosłych i dzieci niepełnosprawnych.

Współorganizatorem wydarzenia jest prof. dr hab. n. med. Marek Jóźwiak, p.o. kierownika Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej w Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym im. W. Degi.

Myślą przewodnią tegorocznego Forum Rodziców jest to, że nie zawsze niepełnosprawność można w pełni wyleczyć, jednak nie stanowi ona przeszkody dla udanego życia. Poprzez liczne wykłady i warsztaty będziemy chcieli pokazać rodzicom i opiekunom, w jaki sposób mogą oni wpłynąć na zwiększenie komfortu życia swoich podopiecznych. Serdecznie zapraszam do udziału w tym wydarzeniu, który organizujemy z myślą o dzieciach – bezpośrednich adresatach naszych wysiłków leczniczych i naukowych” – mówi prof. Marek Jóźwiak.

 1. Podczas całodziennej sesji dzieci, ich rodzice i opiekunowie będą mieli okazję zapoznać się z problemami klinicznymi, społecznymi, zawodowymi i prawnymi przechodzenia w dorosłość osób z niepełnosprawnością funkcjonalną oraz intelektualną.
  1. Podczas wydarzenia będzie można wziąć udział w rozmaitych wykładach i warsztatach, m.in. na temat dostępnych i planowanych form wsparcia osób niepełnosprawnych, usamodzielniania się osób z mózgowym porażeniem dziecięcym czy aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych.
  2. Gośćmi Forum będą m.in. senator Jan Filip Libicki, dr Maria Król (Prezes Stowarzyszenia „Krok za krokiem”), mgr Natalia Nowak (Dyrektor Olimpiad Specjalnych w Wielkopolsce), czy prof. Paweł Januszewicz (Fundacja Polsat).
  3. Jednym z uczestników Forum Rodziców będzie także przyszpitalny Zespół Szkół nr 111, w którego murach uczą się nie tylko pacjenci Szpitala W. Degi, ale także uczniowie z rozmaitymi schorzeniami i dysfunkcjami psychofizycznymi.
  4. Forum Rodziców zostało objęte patronatem Marszałka Wielkopolski.
 2. Tegoroczne Forum Rodziców jest drugą edycją tego wydarzenia w Polsce. Pierwszy raz odbyło się ono w roku 2006 w Warszawie.
  1. Podczas spotkania w 2006 roku zaprezentowano potencjał i korzyści dla pacjentów wynikające ze stosowania systemu GMFCS (ocena sprawności dziecka w przyszłości). Prezentuje on pięć poziomów funkcjonowania dziecka od poziomu I dziecka chodzącego samodzielnie, nawet po schodach z bardzo dyskretnymi objawami zaburzeń kontroli ruchu do stopnia V, w którym dziecko nie potrafi utrzymać głowy i jest całkowicie zależne od otoczenia. Na podstawie tej oceny ustala się indywidualne postępowanie terapeutyczne dla każdego pacjenta.
  2. Dzięki staraniom naukowców, od 2 lat badanie to jest przeprowadzane obowiązkowo i finansowane jest z funduszy NFZ.
 3. Forum Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych będzie częścią XVII Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji pt. „Neurorehabilitacja”, które odbędzie się w dniach 17-20 czerwca 2015 r. Równocześnie odbywać się będzie również
  7. Europejska i Śródziemnomorska Konferencja Naukowa Mózgowych Porażeń Dziecięcych i Medycyny Rozwojowej pt. „Od Dzieciństwa do Dorosłości z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym”, a także spotkanie Hip Management Group, zajmującej się problemami zwichnięć stawu biodrowego u dzieci.
  1. Wśród zaproszonych specjalistów są naukowcy ze Szpitala W. Degi oraz goście zagraniczni, m.in. Roslyn Boyd z Australii (która na zaproszenie Prezydenta Poznania poprowadzi w środę 17.06 w Ratuszu wykład otwarty dla mieszkańców Poznania), Michael Sussman z USA, czy Joseph Dutkowski (USA).
 4. Kontakty
 5. Prof. Marek Jóźwiak, Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XVII Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji: 664-967-529
 6. Małgorzata Piekarz, koordynator wydarzenia ze strony Event Center: 535-823-970
 7. Renata Kaczmarek, Dyrektor Zespołu Szkół nr 111 w Poznaniu: 509-361-862
 8. Magdalena Zielińska, Prelite Public Relations: 695-394-045

zdj. pfon.org

(Prelite PR)