MEGAMOCNI

Gdańsk ze swoim "pozapozy" wyróżniony w konkursie "Samorząd Równych Szans 2013"

bariery Gdańsk samorząd

Dodano 2013-08-23 08:52:59 | Autor: Emil Kowalski

Wśród laureatów w konkursie „Samorząd Równych Szans 2013”, znalazło się miasto Gdańsk. Zostało ono uhonorowane za Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych „pozapozy.

Festiwal ten jest sposobem urzeczywistnienia i propagowania idei traktowania twórczości w sposób równoprawny, bez względu na kondycję intelektualną i psychiczną twórców. „pozapozy” to największe na Pomorzu święto artystów niepełnosprawnych – mówi na łamach strony internetowej MOPS w Gdańsku, Monika Grochulska koordynator festiwalu.

Przedsięwzięcie „pozapozy” jest organizowane od 2003 roku. Swoje artystyczne sukcesy m.in. teatralne, muzyczne oraz w dziedzinie sztuk plastycznych ukazują twórcy profesjonalni i amatorzy, artyści niepełnosprawni obok pełnosprawnych. Dzięki Festiwalowi szeroka publiczność ma możliwość doświadczania twórczości i poznania potencjału alienowanego środowiska artystów niepełnosprawnych.

Festiwal składa się z dwóch części – konkursowej oraz gali, podczas której nagrodzeni zostają zwycięzcy konkursów w trzech kategoriach artystycznych: muzycznej, plastycznej oraz teatralnej. Nagrodzeni artyści otrzymują Grand Prix Festiwalu przyznawane przez profesjonalne Jury. Każdego roku Festiwalową Galę zaszczyca swoim występem Gwiazdy, którymi do tej pory byli m.in. Mietek Szcześniak, Leszcze, Raz Dwa Trzy, Golec Orkiestra, T Love, Urszula, Bracia, Makowiecki Band.

Uczestnikami Festiwalu „pozapozy” są osoby niepełnosprawne, przede wszystkim młodzież niepełnosprawna z całego kraju, będąca:

- mieszkańcami domów pomocy społecznej,

- uczestnikami środowiskowych domów samopomocy,

- uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej,

- członkami organizacji pozarządowych,

a także osoby zajmujące się na co dzień osobami niepełnosprawnymi.

Miejscem wydarzenia od 10 lat jest Teatr Wybrzeże w Gdańsku, zgodnie z intencją organizatorów odpowiadający na wezwania do działań zmierzających do przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego oraz do osiągnięcia pełniejszej integracji we wszystkich obszarach życia.

Projekt skierowany jest do twórców amatorów o różnej kondycji psychofizycznej prezentujących swą twórczość w trzech kategoriach: plastycznej, muzycznej i teatralnej. Poza prezentacją twórczości, adresaci projektu mogą wcielić się rolę współorganizatorów festiwalu i pod okiem specjalistów pełnić nowe role społeczne jakimi będą zadania wspomagające służby porządkowe festiwalu.

Uroczysta gala, podczas której zostaną wręczone wyróżnienia konkursu „Samorząd Równych Szans 2013”, odbędzie się 15 listopada w Karpaczu.

mops.gda.pl

zdj. FAR