MEGAMOCNI

Gdynia zatrudniła eksperta do spraw dostępności

bez_barier dostępność gdynia

Dodano 2015-01-14 12:26:10 | Autor: Jacek Gibel

Prezydent Gdyni zatrudnił eksperta do spraw dostępności i wprowadza standardy dostępności do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Miasto Gdynia, wyróżnione w 2012 w konkursie „Access City Award", organizowanym przez Komisję Europejską, w końcu roku 2014 podjęło kolejne ważne kroki na rzecz poprawy dostępności przestrzeni publicznej w mieście.

W strukturach miasta umocowany został tzw. Ekspert ds. Dostępności (ang. Access Officer), który ma pełnić rolę doradcy i koordynatora działań zmierzających do poprawy jakości przestrzeni publicznej, uwzględniającej zasady projektowania uniwersalnego.

Dr hab. Marek Wysocki jest pracownikiem naukowym Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, architektem i działaczem społecznym, który od wielu lat propaguje idee projektowania bez barier. Jest autorem Standardów Dostępności dla miasta Gdyni.

Standardy Dostępności określają sposób projektowania i zagospodarowania przestrzeni publicznych w obrębie miasta Gdyni w celu wdrożenia rozwiązań przyjaznych wszystkim użytkownikom przestrzeni o zróżnicowanych ograniczeniach w mobilności  i percepcji, w tym osobom z niepełnosprawnością oraz osobom starszym. Informacja o standardach dla Gdyni dostępna jest w tym miejscu.

Co niezwykle istotne, zgodnie z zarządzeniem władz miejskich  Gdyni, standardy dostępności należy uwzględniać w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) do przetargów i umów na prace projektowe.

zdj. Wikipedia

(niepelnosprawni.gov.pl)