MEGAMOCNI

Gminny Ośrodek Kultury w Strzałkowie dostosowano dla niepełnosprawnych

kultura Strzałkowo windy

Dodano 2013-08-28 07:57:35 | Autor: Emil Kowalski

I oto kolejna placówka kulturalna, tym razem Gminny Ośrodek Kultury w Strzałkowie, została dostosowana dla niepełnosprawnych poruszających się na wózkach i mających trudności z poruszaniem się. Zresztą z zainstalowanej właśnie windy, pewnie będą mogli skorzystać starsi i matki z wózkiem.

Oprócz windy dla niepełnosprawnych, przy obiekcie oddano do użytku również siłownię zewnętrzną. Tym samym, każdy kto będzie chciał poprawić swój wygląd zewnętrzny oraz poprawić kondycję, będzie mógł bez przeszkód z niej korzystać.

Winda dla niepełnosprawnych w ośrodku, zdj. unianadwarcianska.pl

W dniu 14 sierpnia br. odbyła się uroczystość oddania i przecięcia wstęgi, w której udział wzięli samorządowcy Gminy, przedstawiciele Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska oraz młodzież. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Wójt Gminy - Dariusz Grzywiński, Przewodniczący Rady Powiatu – Tadeusz Krotoszyński, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy – Ewa Jałoszyńska, prezes Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska – Andrzej Kin, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Gminy Strzałkowo – Irena Jaworska oraz prezes Strzałkowskiego Stowarzyszenia Osób Starszych i Niepełnosprawnych – Mirosław Malinowski.

W składa siłowni zewnętrznej wchodzi dziewięć profesjonalnych stanowisk do ćwiczeń pozwalających na trzynaście urozmaiconych jednostek treningowych na świeżym powietrzu. Obiekt przeznaczony jest do uatrakcyjnienia obszaru dla wszystkich niezależnie od wieku: dzieci, młodzieży, dorosłych, a także osób starszych. Siłownia ta to jedyny otwarty tego typu obiekt rekreacyjno-sportowy w Gminie.

Oprócz windy, w ośrodku przebudowano na potrzeby osób niepełnosprawnych również toalety i część ciągów komunikacyjnych.

Realizacja inwestycji współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „ Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” oś LEADER Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska w zakresie operacji  odpowiadających warunkom przyznania pomocy  w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wartość zadania zamknęła się kwotą 222.490,00 zł, z czego kwota dofinansowania wyniosła 151.200,00 zł.

info. własne/unianadwarcianska.pl