MEGAMOCNI

GUS ogłosił BAEL za II kwartał 2014 roku

ekonomia praca

Dodano 2014-09-03 12:29:53 | Autor: Jacek Gibel

Główny Urząd Statystyczny ogłosił wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) za II kwartał br.

W II kwartale 2014 roku współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wyniósł 27,2%, wskaźnik zatrudnienia 22,5%, a stopa bezrobocia 17,4%. Współczynnik aktywności zawodowej jak i wskaźnik zatrudnienia wzrosły o 1,5 pkt. proc. w porównaniu do wyników z I kwartału br., natomiast stopa bezrobocia spadła o 1 pkt. proc. w tym samym okresie.

Jak wynika z powyższych danych zmiany w zakresie wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych (obniżenie kwot dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych), jakie nastąpiły od 1 kwietnia 2014 r., nie spowodowały pogorszenia sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy, która pozostaje na stabilnym poziomie.
Należy zauważyć, iż wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym począwszy od 2006 roku do roku 2012 notował systematyczny wzrost i mimo chwilowego spadku w roku 2013, który trwał do I kwartału 2014 r., obecnie ponownie obserwujemy wyraźny wzrost tego wskaźnika.

Wyraźny wzrost wskaźników aktywności zawodowej i zatrudnienia między pierwszym a drugim kwartałem 2014 roku jest charakterystyczny także dla lat poprzednich. Wyraźny wzrost zatrudnienia w drugim kwartale miał też zwykle swoją kontynuację w kwartale trzecim. Można zatem przypuszczać, iż w roku bieżącym sytuacja się powtórzy.

Tezę tę zdaje się potwierdzać analiza szeregów czasowych, z której jasno wynika sezonowość zmian zachodzących zarówno w obszarze samej populacji osób niepełnosprawnych jak i poszczególnych kategorii tych osób wyróżnianych ze względu na ich aktywność i status na rynku pracy (aktywni zawodowo, pracujący, bezrobotni, bierni zawodowo). Przykładowo – porównując dane w okresie od 2007 roku do drugiego kwartału 2014 roku włącznie, można zauważyć spadek liczby osób niepełnosprawnych pracujących w wieku produkcyjnym w I kwartałach danego roku (jedyny wyjątek stanowi tu wartość z roku 2012) oraz tendencję wzrostową dla tej kategorii w pozostałych, następujących po sobie okresach (wartości maksymalne zwykle w okolicy trzeciego kwartału).

Należy dodać, iż w porównaniu do danych średniorocznych za 2013 r., w II kwartale 2014 r. zarówno współczynnik aktywności zawodowej jak i wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym utrzymał się na tym samym poziomie, natomiast stopa bezrobocia obniżyła się o 0,5 pkt. proc.

Reasumując zmiany w systemie wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie przełożyły się na nie wywołały negatywnych skutków dla sytuacji tych osób na rynku pracy.

Ze szczegółowymi danymi BAEL można zapoznać się tutaj.

zdj. freeimages.com

(niepelnosprawni.gov.pl)