MEGAMOCNI

GUS ogłosił wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) za III kwartał br.

badania BAEL praca

Dodano 2014-12-15 12:56:27 | Autor: Jacek Gibel

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym w III kw. 2014 r. wynosił 24,1% i - w porównaniu z danymi za III kw. lat wcześniejszych - osiągnął najwyższą wartość od 2001 r.

W III kwartale 2014 roku współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wyniósł 28,2%, wskaźnik zatrudnienia 24,1%, a stopa bezrobocia 14,7%. Współczynnik aktywności zawodowej wzrósł o 1 pkt. proc. w porównaniu do wyników z II kwartału br., wskaźnik zatrudnienia wzrósł o 1,5 pkt. proc.,  natomiast stopa bezrobocia spadła o 2,7 pkt. proc. w tym samym okresie.

Największą grupę pracujących osób niepełnosprawnych stanowią pracownicy najemni i udział tej grupy wciąż rośnie. Dla osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym w III kw. 2014 r. wynosił 78,9% (w analogicznym okresie ubiegłego roku - 75,4%, w 2012 r. - 74,9%). Pracujący na własny rachunek i pracodawcy stanowili 17,2% ogółu pracujących osób niepełnosprawnych (rok temu – 17,1%, w 2012 r. - 19,3%). Pomagający członkowie rodzin stanowią najmniej liczną grupę wśród pracujących. Udział pomagających członków rodzin w ogóle pracujących osób niepełnosprawnych wynosił 4,1% (rok temu – 3,7%, w 2012  r. – 6,0%).

Analiza danych z BAEL pozwala sformułować tezę, że zmiany w systemie wsparcia zatrudniania osób niepełnosprawnych nie stanowią głównego czynnika determinującego wpływ na sytuację tych osób na rynku pracy. W znacznie większym stopniu o sytuacji tej decydują inne czynniki, związane przede wszystkim z koniunkturą gospodarczą i ogólnymi zmianami na rynku pracy.

Szczegółowe dane (od 1993 roku) można pobrać w tym miejscu (.xls).

zdj. freeimages.com

(niepelnosprawni.gov.pl)