MEGAMOCNI

III edycja Festiwalu Sztuki w Przestrzeni Publicznej Koszart

bez_barier Koszalin sztuka

Dodano 2013-08-14 09:25:25 | Autor: Emil Kowalski

3 września w Koszalinie, rozpocznie się 4 dniowa impreza - III Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej Koszart. Potrwa do 7 września. W tym roku przebiegać będzie pod hasłem „Punkty styku. Sztuka przeciw wykluczeniu”.

 

Głównym celem działań w ramach trzeciej edycji festiwalu jest stworzenie wspólnych przestrzeni kontaktu i porozumienia pomiędzy mieszkańcami miasta, osobami niepełnosprawnymi oraz kulturą i sztuką.

III Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej Koszart będzie nawiazaniem do nurtu demokratyzacji kultury, czyli korzystania z prawa do bezpośredniego wpływu na decyzje podejmowane w sprawach „istotnych”. Sztuka poprzez posiadane możliwości identyfikowania, definiowania i ingerowania w zastane porządki kulturowe, kreuje wspólne przestrzenie spotkania, interweniując w sfery społecznej obojętności.

Działania podczas festiwalu będą skupione na problemie wykluczenia osób niepełnosprawnych. Kwestia ta nie dotyczy jedynie istnienia barier w dostępie do kultury, także tych czysto materialnych jak brak podjazdów czy wind do wielu instytucji czy niedostosowanie do odmiennych sposobów percepcji jak powszechna nieobecność informatorów pisanych alfabetem Braille’a czy obiektów na wystawach, które można poznać przy pomocy dotyku. Równie poważnym zagadnieniem jest niewielka powszechna świadomość o społecznych aspektach funkcjonowania osób niepełnosprawnych, o odmiennych od powszechnie przyjętych systemach radzenia sobie z różnymi problemami czy nawet postrzegania rzeczywistości. Wykluczenie odbywa się także w poprzez ograniczanie obecności osób o odmiennych poziomach sprawności w różnych elementach kultury powszechnej, takich jak film, literatura popularna czy komiks, które kształtują społeczną świadomość i wrażliwość.

Poprzez wyjście sztuki poza neutralne przestrzenie galerii i muzeum i przeniesienie jej w do tej pory nie eksplorowane rejony, spodziewane jest stworzenie nowego zespołu relacji pomiędzy twórcami i osobami niepełnosprawnymi a widzami festiwalu i mieszkańcami miasta. Propozycja trzeciej edycji festiwalu KOSZART wynika ze świadomości istnienia potrzeby poszerzenia sfery publicznej, a zatem wytworzenia nowej, aktywnej publiczności, która zajmie stanowisko w debacie.

Celem jest nawiązanie dialogu pomiędzy pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi obywatelami oraz ludźmi kultury za pomocą realizacji wizualnych, wyeksponowanych w przestrzeni publicznej na bilbordach i muralach graffiti. Istotnym elementem tego fragmentu festiwalu będzie prezentacja kampanii artystyczno-społecznej „Wszyscy jesteśmy superbohaterami” Michała Bałdygi.

 

Program III edycji Festiwalu KOSZART Koszalin 2013 „Punkty styku. Sztuka przeciw wykluczeniu”

1. Kampania artystyczno-społeczna na bilbordach „Jesteśmy  super…” – Michał Bałdyga, Moon (01 – 09.09 publikacja na 12 nośnikach w Koszalinie).

2. Otwarte warsztaty integracyjne „Wymiana” – Maria Stafyniak, Paweł Kula  (03 – 07.09 pl. Polonii przed Koszalińską Biblioteką Publiczną).

3. Działania streetartowe Dariusza Paczkowskiego:

  • kompozycja graffiti pt. Superbohater  (pl. Polonii 1 na ścianie KBP, 03 -07.09)
  • akcja oznakowania alfabetem Braille’a punktów usługowych, sklepów, kawiarni w centrum miasta (05.09 godz. 15.00 start sprzed Galerii na Piętrze, Dworcowa 8, trasa ok. 30 min. wspólnie z niewidomymi)
  • wykład/prezentacja działań z niepełnosprawnymi (Galeria Scena 06.09 godz. 16.00)

4. Wystawa „Czasoprzestrzennie/Od – do” – Stanisław Dróżdż – Dzieło z Kolekcji Regionalnej Zachęty Sztuki Współczesnej w Szczecinie (otwarcie 04.09 godz. 18.00 Galeria na Piętrze, ul. Dworcowa 8,  wystawa otwarta do 28.09.)

5. Performances:

  • Michał Bałdyga – „Punkty styku” (06.09 godz. 19.30  pl. Polonii 1)
  • Moon– „Message from Sky” (06.09 godz. 21.30 namiot festiwalowy, pl. Polonii 1)

W ramach festiwalu będą również podjęte integracyjne działania warsztatowe pod tytułem Wymiana. W związku z tematem 3 edycji – w celu zwiększenia oddziaływania – autorzy i organizatorzy III Festiwalu KOSZART oraz X Europejskiego Festiwalu Filmowego Integracja Ty i Ja, podjęli decyzję o wspólnej realizacji obu wydarzeń w roku 2013. W ten sposób w praktyce realizujemy ważną ideę integracji i wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

Wydarzenie odbędzie się w ramach edycji "(Nie)pełnosprawni - aktywni kulturalnie"

Więcej na temat festiwalu na stronie Koszart

zdj. koszart.pl