MEGAMOCNI

Ile wynosi czas pracy niepełnosprawnego w 2013 r. i 2014 roku?

praca pracownicy TK

Dodano 2013-07-14 18:55:49 | Autor: Emil Kowalski

Czas pracy osoby niepełnosprawnej, w chwili obecnej wynosi 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Czas ten ulegnie zmianie z dniem 9 lipca 2014 roku.

Po tej dacie, będzie to 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. Tak jest zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych od dnia 1 stycznia 2012 r., która od dnia 13 czerwca będzie poprawiona na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Pełny zapis ustawy, wobec której, a dokładnie – której to prawidłowość prawną badał Trybunał Konstytucyjny podczas rozprawy, znajduje się tutaj USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych .

Ustawa zawiera zapis, że osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności po przedstawieniu pracodawcy zaświadczenia o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy w jego przypadku. Zaświadczenie takie wystawia lekarz prowadzący – lekarz medycyny pracy, który bada celowość skrócenia czasu pracy niepełnosprawnego. W zaświadczeniu jakie on wydaje, nie ma zaleceń dotyczących czasu pracy – nie jest on sugerowany przez lekarza.

Badanie takie, wykonują lekarze na podstawie skierowania jakie wydaje pracodawca w związku ze zgłoszeniem osoby niepełnosprawnej – wnioskiem o skrócenie czasu pracy. Koszty takich badań ponosi pracodawca, również koszty tych, które są ściśle związane z orzecznictwem lekarskim czyli badania dodatkowe.

Wyrok, w tej sprawie zapadł 13 czerwca i od tego czasu obowiązują ustalenia prawne wg. których obecnie obowiązują przedstawione wyżej przepisy.

info. własne/INFOR

zdj. Wikipedia