MEGAMOCNI

Informator dla rodziców dzieci z zespołem Down'a

down Dzieci informator niepełnosprawne osoby

Dodano 2013-05-29 13:56:44 | Autor: Emil Kowalski

Z myślą o rodzicach malutkich dzieciach, jest wydawany informator „Z myślą o Tobie”. Jest on bezpłatny i skierowany do rodziców mających dzieci chore na zespół Dwona.

Jest to rodzaj przewodnika pokazujący jak radzić sobie z wychowaniem takich dzieciaków. Zawiera on szereg porad medycznych i wskazówek praktycznych, a także podstawowe informacje o zespole Downa, o rodzajach terapii i rehabilitacji dzieci z tym rodzajem niepełnosprawności.

Klikając w obraz, pobierzesz informator 

Informator zawiera bazę instytucji wczesnej interwencji, placówek pomocowych, organizacji i instytucji pozarządowych, numery telefonów zaufania i grup wsparcia, adresy i telefony rodziców. Informator jest rozsyłany nieodpłatnie do szpitali i izb porodowych, poradni genetycznych, przychodni i ośrodków zdrowia, przychodni specjalistycznych, poradni psychologiczno – pedagogicznych i innych tego typu placówek na terenie całego kraju.

Klikając na obrazek, możesz pobrać informator

Obecnie powstały dwie wersje: z 2005 roku i z 2009 roku. W drugiej, nowszej wersji, oprócz wiedzy „w pigułce” na temat zespołu Downa i wiadomości przewodnikowych oraz porad medyczno–terapeutycznych, zamieszczono adresy mailowe rodziców dzieci z zespołem Downa, adresy ośrodków i punktów wczesnej interwencji oraz stowarzyszeń działających na rzecz osób z tą wadą genetyczną.

Publikacje są wysyłane nieodpłatnie.

Więcej szczegółów na temat informatorów udziela wydawca:

Stowarzyszenie „Bardziej Kochani”

ul. Conrada 13, 01-922 Warszawa

kontakt telefoniczny:(22) 663 40 43,

faxem: (22) 663 10 13 ,

mailowo: m.marczewska@bardziejkochani.pl