MEGAMOCNI

Integracja za pośrednictwem radia

integracja PFRON radio

Dodano 2013-07-03 08:59:45 | Autor: Emil Kowalski

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podjął się przeprowadzenia akcji za pomocą stacji radiowych, która ma na celu integrację osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem za sprawą audycji radiowych, podejmujących temat miejsca niepełnosprawności w dzisiejszym świecie.

Audycje trwające 20 minut emitowane są w czterech stacjach radiowych w niedzielne przedpołudnia: RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Katolickie Radio Podlasie i Radio VIA.

Cykl 20 audycji podzielonych jest na następujące tematy:

1.    Audycje  prezentujące sytuację osób niepełnosprawnych na regionalnym rynku pracy

Celem tych audycji jest : aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych, analiza możliwości na rynku pracy, zwrócenie uwagi pracodawców na możliwość zatrudniania osób niepełnosprawnych, zainteresowanie opinii publicznej, problemami osób niepełnosprawnych na rynku pracy, przekazanie pracodawcom komunikatu o możliwościach takich osób na rynku pracy, prezentacja pracodawców, którzy już zatrudniają osoby

2.    Audycje prezentujące niepełnosprawnych jako normalnych ludzi.

Celem jest ukazanie codzienności osób niepełnosprawnych, zbliżenie słuchaczy do problemów, z jakimi się zmagają, przekazanie komunikatu, że niepełnosprawni mają podobne troski i zmagają się z podobnymi problemami.

3.    Audycje przeprowadzone przez samych niepełnosprawnych:

Celem jest zaktywizowanie osób niepełnosprawnych poprzez możliwość współuczestniczenia w poświęconym im projekcie, ukazanie codzienności osób niepełnosprawnych i ich problemów,

4.    Audycje przeprowadzone we współpracy z wolontariuszami działającymi na rzecz osób

Niepełnosprawnych.

Celem jest podkreślenie roli osób wspierających bezinteresownie integrację osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem

5.    Audycje  na temat stwardnienia rozsianego:

Celem jest nagłośnienie problemu choroby, ukazanie jej skutków oraz wpływu na życie, podkreślenie konieczności nielekceważenia najwcześniejszych objawów

 

Niedzielne audycje emitowane są w RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz o godz. 8.35, w Radiu VIA o godz. 8.10 a w Katolickim Radiu Podlasie o godz. 11.10.

Projekt realizuje: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej.

Audycje „Niepełnosprawni w akcji”  finansowane są przez: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

info/podlasie24.pl

zdj. Wikipedia