MEGAMOCNI

Jak uzyskać dofinansowanie na zakup łóżka rehabilitacyjnego?

dofinansowanie łóżko rehabilitacja

Dodano 2013-08-27 11:59:31 | Autor: Emil Kowalski

Wiele osób niepełnosprawnych, zakupuje sprzęt rehabilitacyjny lub też ten sprzęt jest kupowany przez ich opiekunów lub rodzinę. Nie wszyscy wiedzą, że np. decydując się na zakup nowego łóżka rehabilitacyjnego, mogą uzyskać dofinansowanie nawet w wysokości 60% wartości brutto towaru.

Aby móc skorzystać z tej pomocy, osoby zainteresowane zakupem łóżka ortopedycznego, powinny się zgłosić do lokalnego PCPR (Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny) bądź MOPS (Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej) w ich miejscu zamieszkania.

Z przywileju mogą skorzystać osoby niepełnosprawne, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Wniosek do PCPR-u lub MOPS-u, można składać osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej.

Oto dokładne wytyczne jakie musi spełnić osoba niepełnosprawna ubiegająca się o refundację na sprzęt służący rehabilitacji w warunkach domowych z aktywnym udziałem osoby niepełnosprawnej zgodnie z zaleceniami lekarza:

  • wypełnić wniosek o przyznanie dofinansowania,
  • zaświadczenie lekarza do korzystania z wnioskowanego sprzętu rehabilitacyjnego,
  • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego,
  • oświadczenie o dochodach,
  • kosztorys, fakturę proforma na wnioskowany sprzęt.

O wsparcie finansowe na zakup łóżka rehabilitacyjnego, mogą ubiegać się osoby, które nie korzystały z podobnej pomocy w ostatnich 5 latach swojego życia. 

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, wnioskodawca podpisuje umowę z przedstawicielem PCPR lub MOPS, w której wymienione są szczegółowe zasady przyznania dofinansowania (maksymalne kwoty dofinansowania, sposób rozliczenia, termin realizacji zadania). Dopiero po jej podpisaniu możliwy jest zakup wnioskowanego sprzętu. Maksymalne dofinansowanie na ten cel może wynieść do 60% kosztów.

Zaleca się aby zainteresowani tym dofinansowaniem, dodatkowo upewniły się w swojej placówce PCPR co do warunków otrzymania refundacji.

Na naszej stronie istnieje możliwość zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, w tym łóżek ortopedycznych (link do promocji), z uwzględnieniem tej pomocy finansowej. 

Możesz również zadzwonić pod numer 794 247 459 i zasięgnąć porady u naszego specjalisty.

PCPR Wrocław