MEGAMOCNI

Jarosław Duda dąży do wyjaśnień dofinansowań miejsc pracy niepełnosprawnych

Duda praca rząd

Dodano 2013-06-21 11:34:47 | Autor: Emil Kowalski

W dniu wczorajszym - 20 czerwca, Minister Jarosław Duda, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, spotkał się z Wiceprezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Panią Małgorzatą Kozak, w sprawie projektu nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej dotyczącego tzw. „wyłączeń blokowych".

Na spotkaniu tym Pełnomocnik ponownie podkreślił, że wejście w życie rozwiązań ograniczających wysokość pomocy publicznej na jeden program pomocowy do 0,01 PKB i 100 milionów euro (zobacz TUTAJ o co chodzi) może poważnie zagrozić stabilności rynku pracy osób niepełnosprawnych w Polsce. Pani Prezes odniosła się ze zrozumieniem do powyższych kwestii informując, że stosowne zastrzeżenia i negatywna opinia Polski do tego rozwiązania zostaną przedstawione Komisji Europejskiej. Jednocześnie Pani Prezes poinformowała, że 1 lipca odbędzie się w siedzibie Komisji Europejskiej spotkanie robocze przedstawicieli Państw Członkowskich z przedstawicielami Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji w celu omówienia stanu dotychczasowych prac nad projektem.

Strony uzgodniły, że Pełnomocnik zorganizuje kolejne spotkanie z przedstawicielami pracodawców, w celu poinformowania o rezultatach spotkania w Komisji, w którym weźmie udział przedstawiciel UOKiK. Spotkanie to zostanie zorganizowane w pierwszej połowie lipca 2013 r. Pani Prezes poinformowała o zamiarze Komisji przedłużenia prac nad projektem. Przewiduje się, że nowy projekt wejdzie w życie w połowie 2014 r.

Zmiana ta wymagać będzie przedłużenia okresu obowiązywania rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu  (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych).

niepelnosprawni.gov.pl