MEGAMOCNI

Jelenia Góra - mniej pieniędzy dla niepełnosprawnych

Dodano 2013-04-04 11:56:59 | Autor: Emil Kowalski

O prawie 400 tys. zł mniej otrzyma region powiatu jeleniogórskiego na rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych. Pieniądze zostaną odpowiednio rozdzielone na aktywizację zawodową 200 tys. zł, rehabilitację społeczną 233 zł, dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych 85 tys. zł, 22 tys. dla kultury, sportu i turystyki. Pozostałe 146 tys. zł to dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego, produktów i środków pomocniczych.

W ramach kwoty przeznaczonej na aktywizację zawodową, zostaną stworzone 3 miejsca pracy dla niepełnosprawnych, dwie osoby otrzymają dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. O tym informuje Urszula Filipczuk, dyrektorka PUP w Jeleniej Górze.

Kolejno, turnusy dla osób niepełnosprawnych, będą nadal dofinansowane lecz w ograniczonym zakresie. Pomoc finansowa otrzymają tylko osoby w wieku do 25 lat i 15 osób dorosłych w wraz z ich opiekunami.

Bardzo mało pieniędzy przeznaczono na kulturę i  sport. Dofinansowaniem mają zostać objęte: Spotkanie Opłatkowe w Mysłakowicach, Bal Osób Niepełnosprawnych, czy też Dzień Białej Laski. Poza pomocą będą wycieczki zagraniczne, mówi w swoich wywiadach Jolanta Bagińska dyrektorka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Natomiast na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej tworzonego w Kowarach w ramach realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami II”, w okresie od września do grudnia 2013 r. przeznaczonych będzie 150 tys. zł. Warsztat jest tworzony przez Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Jeleniej Górze – pisze portal jelonka.com

To kolejne misto, które otrzymało mniej funduszy dla osób niepełnosprawnych. Już pisaliśmy m.in. o Bełchatowie - tutaj. Zapewne to niepokojące i pozostaje nam wyrazić nadzieję, że w czasie trwania bieżącego roku, zostaną uruchomione dodatkowe fundusze, choćby nawet od prywatnych przedsiębiorców. A już na pewno, przekonani jesteśmy o tym, że w tej kwestii powinny zostać "zmodernizowane" plany i spsoby działania poszczególnych instytucji publicznych i państwowych.

info. własne/jelonka.com

zdj. Wikipedia.org