MEGAMOCNI

Jest projekt zmian w ustawie refundacyjnej

Krajewski refundacja ustawy

Dodano 2014-01-07 01:08:51 | Autor: Emil Kowalski

Zarząd Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie wraz ze swoimi ekspertami, przygotował projekt zmian w Ustawie refundacyjnej. Został on przedstawiony rządowi i jak poinformował Marszałek Sejmu 3 grudnia, zostanie skierowany do pierwszego czytania w Sejmie.

Pod projektem PZ, swój podpis złożyło ponad 150 tysięcy pacjentów i pracowników podstawowej opieki zdrowotnej (aby tego typu inicjatywy obywatelskie były rozpatrywane przez Sejm należy uzyskać 100 tysięcy podpisów).

Według lekarzy rodzinnych obowiązująca aktualnie Ustawa wprowadziła niezmiernie uciążliwe dla pacjentów, lekarzy i świadczeniodawców rozwiązania dotyczące sposobu ustalania poziomu refundacji a zmiany części postanowień dokonane pod wpływem presji lekarzy i pacjentów w styczniu 2012 r. miały jedynie kosmetyczny charakter i wciąż są krytykowane.

Eksperci Porozumienia Zielonogórskiego wielokrotnie zwracali władzom resortowym uwagę na negatywne skutki obowiązującej ustawy: 1. Znaczący spadek liczby przepisywanych pacjentom leków refundowanych. 2. Wzrost wydatków pacjentów na leki oraz coraz powszechniejsze zjawisko nie wykupywania leków przez uboższych pacjentów, a w efekcie zmniejszenie skuteczności leczenia. 3. Obciążanie lekarzy nadmierną ilością czynności administracyjnych związanych z przepisywaniem leków refundowanych, co ogranicza czas, który powinni poświęcić na leczenie pacjentów. 4. Przerzucenie na apteki kosztów związanych z obniżeniem cen na leki refundowane w sytuacji, w której apteka zakupiła dany lek w cenie wyższej niż przed obniżką.

Najważniejszą zmianą aktualnych przepisów, którą proponuje PZ, to przyjęcie zasady, by refundacja leku zależała wyłącznie od decyzji lekarzy, a wskazania refundacyjne leków uwarunkowane były stanem klinicznym pacjenta i wiedzą lekarską, a nie obwieszczeniem wydawanym przez urzędników MZ.

Inicjatywa legislacyjna lekarzy rodzinnych zrzeszonych w Federacji Porozumienie Zielonogórskie, zaliczona została przez środowisko medyczne do przełomowych działań, które w 2013 roku zmieniły polską medycynę i ochronę zdrowia.

- "To jeszcze nie koniec, to nawet nie początek końca, to dopiero koniec początku" - tak Jacek Krajewski, prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie, sparafrazował słynne słowa Winstona Churchilla. - Teraz dobro polskich pacjentów i naprawa tego aspektu systemu opieki zdrowotnej zależą od rozsądku posłów i ich woli współpracy z naszymi ekspertami. Mam nadzieję, że tym razem nie popełnią oni takich błędów, jak te, które spowodowały naszą akcję. A także, iż dostrzegą, że popierający nasz projekt, to ich potencjalni wyborcy - podsumowuje decyzję Marszałka Sejmu prezes Jacek Krajewski.

Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie