MEGAMOCNI

Jest "recepta" na kolejki do learzy

kolejki Lekarze OZZL pacjenci

Dodano 2014-01-02 10:36:01 | Autor: Emil Kowalski

Słusznie zauważa Ogólnopolski Związek Zawidowy Lekarzy, że zamiast usiąść nad projektem zmniejszenia kolejek pacjentów, politycy, kupili się na osobie ministra zdrowia. Stanowisko premiera, że oczekuje on od ministra zdrowia szybkiego zmniejszenia kolejek do leczenia spowodowała ożywienie polityków także opozycji.

Są to działania jałowe, przynoszące korzyść co najwyżej ministrowi, którego premier nie odwoła przecież na żądanie opozycji. Lepiej zatem zająć się kolejkami. Można je zlikwidować, jeśli uzna się to za priorytet.  OZZL przedstawia „poradnik” w tej sprawie.

Przyczyną kolejek jest nadwyżka popytu nad podażą i w związku z tym, trzeba w sposób „ręczny” doprowadzić do ograniczenia popytu na świadczenia zdrowotne (przez likwidacje popytu nieuzasadnionego) i do wzrostu podaży świadczeń – aby uzyskać tutaj równowagę – pisze OZZL. 

Program naprawy miałby wyglądać następująco:

  • Należy zlikwidować wszystkie administracyjne uregulowania, które sprzyjają zwiększonemu popytowi na świadczenia zdrowotne!
  • Należy wprowadzić bezpośrednie dopłaty do leczenia z kieszeni pacjenta za niektóre świadczenia oraz inne bodźce finansowe dla pacjentów.
  • Należy uznać, że „bezkolejkowy” dostęp do leczenia jest ważniejszy niż bezpośrednia bezpłatność  wszystkich świadczeń.
  • Przed wprowadzeniem współpłacenia należy wprowadzić inne metody kontroli zasadności udzielanych świadczeń zdrowotnych, a zwłaszcza (elektroniczny) Rejestr Usług Medycznych z możliwością autoryzowania przez pacjenta uzyskanych świadczeń.
  • Należy odciążyć lekarzy niepotrzebnymi czynnościami, które powodują, że lekarze nie mają czasu na właściwe zajęcie się pacjentami.
  • Należy podjąć działania na rzecz wzrostu zaufania obywateli do lekarzy.

To w sprawie zmniejszenia popytu na świadczenia zdrowotne. Natomiast OZZL ma też receptę na zwiększenie podaży świadczeń zdrowotnych:

  • wycena świadczeń musi dawać zysk przeciętnemu świadczeniodawcy (przynajmniej minimalny),
  • świadczenia nie mogą być administracyjnie limitowane
  • każdy świadczeniodawca, który spełnia określone warunki musi mieć prawo do udzielania danych świadczeń refundowanych.

Ważnym elementem działań mających na celu likwidację kolejek do leczenia musi być współpraca ze środowiskami medycznymi.  Trzeba uznać, że nie są oni wrogami rządzących ani pacjentów i chcą oraz mogą pomóc usprawnić system publicznej opieki zdrowotnej. Trzeba słuchać ich i analizować poważnie ich stanowiska.

Przedstawione wyżej działania są pojedynczymi elementami, które muszą zaistnieć aby kolejki do leczenia zostały zlikwidowane. Jest oczywistą rzeczą, że ich wprowadzenie zależy od spełnienia innych, bardziej ogólnych warunków jak np. odpowiedniego poziomu finansowania ochrony zdrowia ze środków publicznych. Jest to zresztą zarówno warunek, jak i skutek wprowadzenia w/w elementów. 

Zobacz szczegóły: K. Bukiel - OZZL