MEGAMOCNI

Jubileuszowa gala na cześć Fundacji Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" w Warszawie

Fundacja jubileusz Komorowska pomoc

Dodano 2013-02-28 10:20:10 | Autor: Emil Kowalski

Z okazji 15-lecia Fundacji Dzieciom "Zdążyć z Pomocą", 4 marca w Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się uroczysta Gala Jubileuszowa pod patronatem Małżonki Prezydenta RP, pani Anny Komorowskiej.

Poprzez wieloletnią i wszechstronną działalność oraz wsparcie licznych Darczyńców, Fundacja od lat niesie pomoc finansową ukierunkowaną na zapewnienie leczenia, rehabilitacji oraz możliwości rozwoju chorym i niepełnosprawnym dzieciom z całej Polski.

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" powstała w 1998 r. z inicjatywy Stanisława Kowalskiego. Jej działalność zainspirował prof. Zbigniew Religa, który został patronem Programu "Zdążyć z Pomocą". Przewodniczącą Rady Fundacji jest pani Beata Tyszkiewicz.

Fundacja, która 15 lat temu rozpoczynała działalność jako niewielka, pomagająca kilku osobom placówka, jest dziś jedną z największych tego typu organizacji w Polsce. Obecnie ma pod opieką ponad 20 tysięcy dzieci.

Każdy podopieczny posiada subkonto, na którym Fundacja gromadzi środki finansowe z darowizn i 1% podatku, przeznaczone na leczenie, terapię, rehabilitację, przeprowadzanie operacji za granicą, zakup lekarstw, sprzętu do ćwiczeń i pomocy edukacyjnych. Subkonta prowadzone są bezpłatnie, Fundacja nie pobiera żadnych opłat ani prowizji.

Wyrazem społecznego zaufania jest fakt, że corocznie podopieczni Fundacji Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" otrzymują najwięcej wpływów z 1% podatku. W 2012 roku ok. 25% podatników wspierających OPP dokonało odpisu na jej rzecz.

 

Aby skuteczniej pomagać chorym i niepełnosprawnym dzieciom, Fundacja uruchomiła w Warszawie bezpłatny Ośrodek Rehabilitacji AMICUS oraz hostel pielęgnacyjno-opiekuńczy. Jubileuszowa Gala to okazja do złożenia podziękowań Darczyńcom oraz Przyjaciołom Fundacji.

Podczas Gali firmy i organizacje wspierające działalność Fundacji zostaną wyróżnione statuetkami "SUMMA BONITAS" (Największa Dobroć) oraz tabletami "Czyniącym Dobro". Medal "Ecce Homo - Gloria Homini" (Oto człowiek, chwała człowiekowi) otrzyma Albert Lichanow - prezes Rosyjskiej Fundacji na rzecz Dzieci, przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Fundacji Dziecięcych, dyrektor Instytutu ds. Dzieci. Za wybitny wkład w krzewienie ponadczasowych wartości statuetką "EUREKA Dobro - Prawda - Piękno" zostanie uhonorowany aktor Jerzy Stuhr.

SIZ PAP/Open Minded Group Katarzyna Rykaczewska.

zdj . SIZ PAP