MEGAMOCNI

"Junior" w dziewięciu powiatach Świętokrzyskiego

Junior PFRON Świętokrzyskie

Dodano 2013-02-12 11:28:23 | Autor: Jacek Gibel

Dziewięć powiatów województwa świętokrzyskiego weźmie udział we wspieranym przez PFRON programie "Junior", dającym młodym niepełnosprawnym możliwość uczestnictwa w stażach i zdobycia doświadczenia zawodowego.

Według Jadwigi Orli, dyrektor świętokrzyskiego oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, właśnie niepełnosprawni absolwenci są szczególnie zagrożeni bezrobociem, dlatego ważne jest zapewnienie im dobrego startu na rynku pracy. To właśnie jest celem programu. Dodatkowo, pokazuje to pracodawcom, że niepełnosprawni również mogą być dobrymi i wyszkolonymi pracownikami.

Projekt "Junior" realizowany jest w ramach kolejnych edycji Krajowego Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca". Jego adresatami są osoby do 25 roku życia z orzeczonym lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności oraz absolwenci studiów wyższych do 27 roku życia. W zeszłym roku ponad połowa z blisko 120 uczestników projektu otrzymała pracę.

Aby otrzymać środki z "Juniora", należy złożyć wniosek do właściwego oddziału PFRON. Następnie odpowiednie urzędy pracy przyznają absolwentom skierowanym do odbycia stażu dofinansowanie stanowiące świadczenie na rehabilitację zawodową. Jest ono uzależnione od stopnia niepełnosprawności osoby skierowanej na staż. Dodatkowe pieniądze z tej puli mogą otrzymać doradcy zawodowi współpracujący z pracodawcą oraz sam pracodawca - w postaci refundacji kosztów wynagrodzenia absolwentów zaangażowanych do pracy po ukończeniu stażu.

(inf. własna/wrota-swietokrzyskie.pl)