MEGAMOCNI

Już wkrótce będziemy mieli wirtualnego tłumacza języka migowego

głuchoniemi migowy niedosłyszący tłumacz

Dodano 2013-07-31 14:36:24 | Autor: Emil Kowalski

Jesienią tego roku, rozpocznie się realizacja projektu "Wirtualny tłumacz komunikacji migowej" AGH oraz firmy Unico Software. Będzie on finansowany w ramach Programu Badań Stosowanych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Dzięki takiemu wdrożeniu, zostanie znacznie uproszczona komunikacja z osobami niemymi.

Jakub Gałka z Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH w Krakowie, mówi, że będą badane technologie jakie można zastosować w takim wirtualnym tłumaczu. Realizatorzy chcą opracować m.in. metody pozyskiwania, przetwarzania i interpretowania obrazu wideo czy sygnału dźwiękowego.

Taki wirtualny tłumacz mógłby służyć głuchoniemym w celach komunikacyjnych, gdzie używa się mowy, i również ma być pomocny osobom zdrowym w komunikacji z niesłyszącymi.

Język migowy, nie jest językiem jednolitym dla wszystkich krajów. Język migowy polski jest inny niż migowy angielski. Języki różnią się np. gramatyką czy poszczególnymi znakami. Dla każdego języka trzeba więc stworzyć osobny system.

W „Wirtualnym tłumaczu” konieczne będzie zgromadzenie dużej liczby nagrań języka migowego o odpowiednich parametrach technicznych. Dla zespołu, który podjął się realizacji tego zadania, najtrudniejszym może być opracowanie algorytmu, który pozwoli na pozyskiwanie i interpretację gestów migowych. Komputer będzie musiał rozpoznać dany ruch niezależnie od tego, jakie będzie oświetlenie, ustawienie osoby względem kamery albo detektora ruchu. Poza tym znaki muszą być rozpoznawane niezależnie od tego, kto je wykonuje. Następnym wyzwaniem będzie, wierne przetłumaczenie języka mówionego na język migowy.

Prace zespołu dr. Gałki nie są pierwszymi w Polsce badaniami nad wirtualnym tłumaczem języka migowego. Np. kilkanaście lat temu na Politechnice Śląskiej w projekcie Thetos, pracowano nad tym, by animowana postać pokazywała gesty języka migowego tłumaczone z tekstu. Z kolei na Politechnice Rzeszowskiej badano możliwość zamiany języka gestów migowych na tekst w języku polskim.

Przeczytaj rónież: "Polski język migowy jest najobszerniejszy na świecie"

Info. własne/Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego