MEGAMOCNI

Nauka i praca

UE - Polska nie będzie miała ograniczeń finansowych na pracę dla niepełnosprawnych

Kamysz MPiPS praca UE wyłączenia

Dodano 2013-12-20 08:21:26 | Autor: Emil Kowalski

Dania 18 grudnia pojawiła się nowa wersja projektu Komisji Europejskiej, dotycząca wyłączeń blokowych, które ma zastąpić obowiązujące rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. WE L 214 z 09.08.2008, str. 3).

czytaj dalej »

Andrzej Orzechowski (PO) o nowym finansowaniu miejsc pracy osób niepełnosprawnych

budżet Orzechowski PO praca

Dodano 2013-12-20 07:27:30 | Autor: Emil Kowalski

W związku z niedawnymi zmianami ustawowymi dotyczącymi miejsc pracy osób niepełnosprawnych, postanowiliśmy wysłać list do Pana Andrzeja Orzechowskiego posła na Sejm RP z ramienia Platformy Obywatelskiej. Zapytaliśmy wprost: "Czy zmiany w finansowaniu niepełnosprawnych zaszkodzą firmom?". Pan poseł Andrzej Orzechowski, był uprzejmy odpowiedzieć na nasz list.

czytaj dalej »

WSE im. ks. J. Tischnera ma już platformę dla wózków inwalidzkich

Kraków studia WSE

Dodano 2013-12-16 14:50:51 | Autor: Emil Kowalski

Studenci niepełnosprawni w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera (WSE) w Krakowie mogą już korzystać z wielu nowych usprawnień. Uruchomiona została platforma dla wózków inwalidzkich, która mieści się budynku przy ul. Westerplatte 11. Ponadto słuchacze mogą korzystać z wypożyczalni sprzętu dla osób niedowidzących i niedosłyszących.

czytaj dalej »

Nowa ustawa "rekrutacyjna" - zapisy o niepełnosprawności

Dzieci MEN szkoły ustawy

Dodano 2013-12-12 12:20:44 | Autor: Emil Kowalski

Według zapisów ustawy „rekrutacyjnej”, która właśnie trafiła do podpisania przez prezydenta, w przypadku większej liczby kandydatów, dzieci niepełnosprawne będą przyjmowane do szkół w pierwszej kolejności. Zasadnicza część przepisów w tym zakresie będzie miała zastosowanie do rekrutacji na rok szkolny 2016/2017.

czytaj dalej »

Ogólnopolskie warsztaty terapii behawioralnej dzieci w Krakowie

Nauka uczniowie warsztaty

Dodano 2013-12-11 09:11:03 | Autor: Emil Kowalski

 „Umiem uczyć” – pod takim hasłem odbędą się Warsztaty Szkoleniowe Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych z całej Polski. Rozpoczną się 14-go grudnia w Krakowie. Podczas zajęć przewidziano wystąpienia plenarne, dyskusje oraz praktyczne warsztaty z uznanymi specjalistami w dziedzinie behawioralnych metod terapii dzieci z problemami rozwojowymi.

czytaj dalej »