MEGAMOCNI

Prawo

Nasz rząd rozdziela niepełnosprawnych na gorszych i lepszych?

przepisy sejm ustawy

Dodano 2013-05-23 08:59:17 | Autor: Emil Kowalski

No i jak mamy rozumieć kolejne poczynania naszych władz wobec niepełnosprawnych? Czy mają one w swoich planach kategoryzowanie tych osób, dzieląc je na „bardziej niepełnosprawnych z większymi prawami” i na „niepełnosprawnych bez praw lub z ich ograniczeniem”. Chodzi o prawa do pomocy w formie zasiłków pielęgnacyjnych i opiekuńczych.

czytaj dalej »

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

konwencja ONZ prawo

Dodano 2013-02-01 13:35:20 | Autor: Jacek Gibel

Przyjęta 13 grudnia 2006 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych to ważny krok w kierunku określenia i uznania nowoczesnego podejścia do niepełnosprawności. Dotyczy ono zarówno podejścia opiekuńczego i charytatywnego, jak i tworzenia społeczeństwa i środowiska otwartego dla wszystkich, włączającego i wyrównującego szanse, opartego na prawach człowieka.

czytaj dalej »