MEGAMOCNI

Kielecki Urząd Pracy zaprasza niepełnosprawnych do nowego projektu

Kielce projekt PUP Świętokrzyskie

Dodano 2013-01-29 16:13:37 | Autor: Emil Kowalski

 

„niePEŁNOSPRAWNI w spółdzielni socjalnej konkurencją na kieleckim rynku pracy”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej,

Działanie 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy.

 

Zapraszamy osoby niepełnosprawne ruchowo, niezatrudnione lub zatrudnione zarejestrowane w Miejskim lub Powiatowym Urzędzie Pracy, w wieku aktywności zawodowej, z wykształceniem co najmniej średnim, kobiety i mężczyzn, korzystających ze świadczeń MOPR do wzięcia udziału w projekcie „niePEŁNOSPRAWNI w spółdzielni socjalnej konkurencją na kieleckim rynku pracy”.

 

Spotkanie informacyjne odbędzie się 31.01.2013r. o godzinie 12.00

w Hotelu „Łysogóry” (Sala Świerkowa)

ul. Sienkiewicza 78, Kielce

 

 

W ramach projektu pn. „niePEŁNOSPRAWNI w spółdzielni socjalnej konkurencją na kieleckim rynku pracy”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, w terminie od 1.01.2013 r. do 30.06.2014 r. oferujemy:

 

  • indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe
  • indywidualne i grupowe poradnictwo psychologiczne
  • warsztaty umiejętności społecznych
  • 150 godz. szkolenia komputerowego
  • 128 godz. szkolenia biznesowego
  • 16 godz. szkolenia z zakresu ekonomii społecznej
  • roczne staże zawodowe w spółdzielni socjalnej

 


Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania:

-       na stronie internetowej www.nie-pelnosprawni.mopr.kielce.pl,

-       w siedzibie MOPR, ul. Studzienna 2, Dział Projektów Strukturalnych pokój 33.

 

Kartę zgłoszeniową należy złożyć do 1 lutego 2013 r. w jednym egzemplarzu wraz z wymaganymi załącznikami osobiście, pocztą lub kurierem na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach

ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce, pokój 33

 

lub

 

Biuro Projektu

Ul. Wesoła 51,  pokój 225

25-353 Kielce

 

z dopiskiem „Zgłoszenie do uczestnictwa w projekcie 7.4”.

Liczy się data wpływu dokumentów, a nie data stempla pocztowego.

info - mup.kielce.pl

zdj. bip.mup.kielce.pl