MEGAMOCNI

Kolejna edycja "Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy"

niewidomi praca PZN

Dodano 2013-10-29 13:26:57 | Autor: Emil Kowalski

III edycja projektu „Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy", realizowana jest przez Polski Związek Niewidomych. Oferta ta jest skierowana do osób niewidomych i słabowidzących.

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans osób niewidomych i słabowidzących na rynku pracy. Osoby z dysfunkcją wzroku, które zgłoszą się do projektu otrzymają Indywidualny Plan Działania (IPD) oraz wsparcie dostosowane do zainteresowań, potrzeb i możliwości. Szkolenia z zakresu obsługi komputera i innych urządzeń elektronicznych, kursy językowe, warsztaty aktywizacji zawodowej, szkolenia zawodowe i staże pracy to tylko niektóre elementy programu projektu Wsparcie III.

Ponadto pomoc otrzymają osoby z otoczenia: rodzina, przyjaciele i znajomi, aby mogli wspierać osoby niewidome w ich aktywizacji społecznej i zawodowej.

Projekt ma charakter ogólnopolski. Osoby zainteresowane i spełniające kryteria (zakładka O projekcie) mogą zgłaszać się do biur makroregionalnych utworzonych przy wybranych okręgowych placówkach Polskiego Związku Niewidomych (zakładka Kontakt).

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi w Laskach (TOnO). Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków PFRON.

Dokładne informacje – Polski Związek Niewidomych