MEGAMOCNI

Kończy się międzynarodowy projekt "Ponad granicami walczymy z barierami"

aktywizacja bez_barier MOST projekt

Dodano 2014-07-14 13:20:02 | Autor: Jacek Gibel

Zakończył się międzynarodowy projekt "Ponad granicami walczymy z barierami" organizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST.

Praca, staże, wolontariat oraz godziny warsztatów dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Pomoc między innymi psychologiczna, prawna dla ich rodziców. Działanie Śląskiego Forum Osób Zaangażowanych w Aktywizację Osób z Niepełnosprawnością; wizyty studyjne i na ich bazie stworzenie modelu „Aktywnej Firmy”. Powstały publikacje książkowe dot. dobrych praktyk względem osób z niepełnosprawnością oraz modelu „Aktywnej Firmy”, a w przygotowaniu są dwie kolejne wskazujące w jaki sposób zlecać produkcję organizacjom, i jak przygotować NGO`s do podwykonawstwa. Przeprowadziliśmy skierowane dla pracodawców seminaria i warsztaty upowszechniające model oraz sam projekt. Zorganizowaliśmy międzynarodową konferencję dotyczącą między innymi naszego projektu, który kończy się już 30 lipca - mówi Agnieszka Kurda koordynator międzynarodowego projektu „Ponad granicami walczymy z barierami”, który realizowany jest od kwietnia 2012 roku.

Zanim uczestnicy projektu poszli do rzeczywistego miejsca pracy, to w swoich stowarzyszeniach uczestniczyli w warsztatach między innymi: małej gastronomii, szycia, konserwatorskich, plastycznych, a także teatralnych. Zajęcia te dały im wiele umiejętności. Z jednej strony pozwoliły im nauczyć się podstaw zawodu. Z drugiej - przełamać swoje opory przed np. publicznymi wystąpieniami, co wyśmienicie pokazali podczas wizyty studyjnej niemieckich partnerów, bez oporu wychodząc na scenę i dzieląc się wrażeniami z udziału w projekcie. Sukcesem jest to, że jedna osoba z niepełnosprawnością została zatrudniona, 12 osób skierowano na miesięczne staże zawodowe. Pozyskano 10 płatnych zleceń z firm zewnętrznych a kilkoro uczestników projektu na pewien czas zostało wolontariuszami.

Udział w „Ponad granicami…” miał jeszcze inny wymiar. Otóż osoby z niepełnosprawnością uczestnicząc w stażach czy wolontariacie tudzież praktykach przełamały pewne stereotypy, jakie krążyły i w niektórych środowiskach nadal funkcjonują na ich temat. Sami pracodawcy nie ukrywali najpierw obaw związanych z przyjęciem niepełnosprawnych do siebie, ale z czasem przekonali się do swoich nowych pracowników. Tym bardziej, że cały czas mieli do dyspozycji pomoc ze strony asystentów zatrudnienia. Z kolei dla niepełnosprawnych ważne było wyjście z domu, uświadomienie sobie, iż potrafią sami podróżować komunikacją miejską i są komuś potrzebni. Ich sukcesy przekładają się na wiarę rodziców w swoje niepełnosprawne dzieci.

Wielu niepełnosprawnych nie pracuje i niewiele samodzielnie robi w domu. Nasz projekt pokazał, że osoby z niepełnosprawnością mogą być dobrymi pracownikami, a także radzą sobie w pracy oraz relacjach społecznych – objaśnia nasza rozmówczyni.

Warto zauważyć, że także rodzice / opiekunowie zyskali na uczestnictwie w projekcie, bowiem dla nich prowadzone były warsztaty wzrostu kompetencji (12 spotkań) oraz odbyło się 90 spotkań motywacyjnych. W ich trakcie mogli rozmawiać z psychologami, prawnikami, seksuologami itp. o ważnych dla nich kwestiach. To nie wszystko. Niemal w każdą ostatnią środę miesiąca, począwszy od października, w siedzibie Stowarzyszenia MOST spotykało się Śląskie Forum Osób Zaangażowanych w Aktywizację Społeczno-Zawodową Osób z Niepełnosprawnością. Jego członkami byli przedstawiciele organizacji, placówek zajmujących się pracą z osobami niepełnosprawnymi zarówno fizycznie, jak i intelektualnie. Nasi goście zastanawiali się między innymi nad zmianami w ustawie o aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych; rozporządzeniu o działalności WTZ; wskazywali na mocne i słabe strony oraz zagrożenia i szanse funkcjonowania „Aktywnej Firmy”, czyli zaadoptowanego na potrzeby polskie niemieckiego wzorca podmiotu zatrudniającego niepełnosprawnych – mówi Alicja Badetko, odpowiedzialna poza upowszechnianiem rezultatów projektu, a także za funkcjonowanie Forum. Od września spotkania te odbywać będą się pod egidą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Wspomniany model „Aktywnej Firmy” jest głównym i bardzo ważnym rezultatem projektu. Zakłada on rozwój różnego typu placówek - działających na rzecz osób z niepełnosprawnością - w stronę prowadzenia przez nie działalności gospodarczej i odpłatnej. Dzięki temu niepełnosprawni mogliby otrzymywać za swoją pracę pieniądze. Zadaniem kadry zarządzającej ma być pozyskanie zleceń i takie kierowanie placówką, aby przynosiła zysk. – Mamy nadzieję, że podmioty te będą chciały rozwijać się w tym kierunku, zatrudniając osoby z niepełnosprawnością – dodaje Agnieszka Kurda.

Więcej na temat modelu „Aktywnej Firmy” znajduje się pod linkiem: http://www.mostkatowice.pl/attachments/article/568/MOST%20Aktywna%20Firma.pdf

Autorzy „Ponad granicami…” zadbali również o upowszechnienie projektu oraz samego modelu, organizując cykl 6 seminariów oraz 3 warsztatów dla pracodawców. Rekrutowane osoby spotykały się z ekspertami między innymi z zakresu: prawa pracy, specjalistami od systemu obsługi dofinansowań i refundacji (SODiR), pozyskiwania funduszy, pisania biznesplanu oraz promocji. Ponadto ramach projektu dla osób, które realizują programy aktywizacji społeczno-zawodowej, zorganizowano dwa 40-godzinne kursy podnoszące ich kwalifikacje i 16 spotkań eksperckich.

Poprzez te spotkania daliśmy tym osobom narzędzia, dzięki którym – jeżeli uruchomią „Aktywną Firmę”będzie im łatwiej funkcjonować na rynku – wyjaśnia Badetko.

Ważnym elementem projektu, niejako go podsumowującym, była międzynarodowa konferencja, która miała miejsce w CINiBA. Nad nią patronat honorowy przyjął Mirosław Sekuła – Marszałek Województwa Śląskiego.

Projekt rozpoczął się w kwietniu 2012 roku i kończy 30 lipca 2014 roku. Jego liderem jest Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST - które razem ze Stowarzyszeniem Rodzin Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” z Rudy Śląskiej, Stowarzyszeniem Na Rzecz Wspomagania Osób z Niepełnosprawnością i Ich Otoczenia „Razem” z Rybnika - podjęło się próby aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Partnerem jest GSE Gesellschaft für Soziale Dienstleistungen Essen mbH z Nadrenii Północnej-Westfalii. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

(materiały prasowe MOST)