MEGAMOCNI

Konferencja podsumowująca projekt PFRON

konferencja PFRON SM Warszawa

Dodano 2014-12-12 09:48:22 | Autor: Portal Megamocni

W dniu 17 grudnia 2014 r., w Centrum Konferencyjnym Golden Floor, Al. Jerozolimskie 123A w Warszawie, w godzinach 11:00 - 15:30 odbędzie się konferencja podsumowująca realizację projektu pn „Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy’.

W konferencji wezmą udział przedstawiciele Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i organizacji partnerskich realizujących projekt: Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi, Fundacji na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy z Krakowa oraz przedstawiciele innych organizacji i instytucji zaangażowanych w działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Konferencja ma na celu upowszechnienie najskuteczniejszych działań wspierających aktywizację społeczną i zawodową osób ze stwardnieniem rozsianym oraz wchodzenie lub powrót osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy. Dlatego zapraszamy na nią przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji, które pracują z osobami niepełnosprawnymi, w szczególności z osobami ze stwardnieniem rozsianym.

W trakcie konferencji głos zabiorą przedstawiciele organizacji partnerskich, zatrudnieni do projektu specjaliści z różnych dziedzin oraz sami  uczestnicy, którzy opowiedzą swoje historie. Jesteśmy przekonani, że spotkanie podsumowujące projekt będzie doskonałym miejscem do dyskusji i zaprezentowania wypracowanych skutecznych działań w zakresie promocji zatrudniania osób ze stwardnieniem rozsianym.

Program konferencji:

10:30 - 11:00 - Rejestracja uczestniczek i uczestników konferencji.

11:00 - 11:20 - Otwarcie konferencji i powitanie uczestników.

p. Anna Gryżewska, PFRON, Kierowniczka projektu
p. Jerzy Szrejner – Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi p. Stefan Chłopicki - Prezes Fundacji na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy

11:20 – 11:40 – O projekcie – wprowadzenie

p. Anna Gryżewska – PFRON, kierowniczka projektu.

11:40 – 12:40 – Panel dyskusyjny „Realizacja projektu – sukcesy, porażki, efekty i wnioski na przyszłość”

Paneliści:

p. Krystyna Dowgiałło, członkini Grupy Sterującej Projektem z ramienia Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, p. Marzenna Gądek i p. Marcin Skroczyński - specjaliści ds. współpracy z pracodawcami,
p. Barbara Archacka i p. Monika Koza – koordynatorki projektu po stronie Partnerów, p. Jakub Grzegorczyk – specjalista ds. monitoringu i ewaluacji PFRON, p. Wioletta Kmieć – członkini zespołu badawczego Collect Consulting S.A.

12:40 - 13:00 Przerwa kawowa

13:00 – 14:00 - Panel dyskusyjny „Czy projekt jest dla ludzi?”

Paneliści:

Uczestnicy projektu – p. Marta Podleśna i p. Edyta Czajka, p. Natalia Kucia–Szymor, p. Dariusz Szymor, p. Robert Gzyl; pracodawcy – p. Małgorzata Fabiś, p. Natalia Stefanowicz; p. Marta Pindral – psycholog; p. Anna Złomek – pośrednik pracy.

14:00 – 14:20 – Podsumowanie konferencji – słowo na zakończenie

p. Krzysztof Kaca, Dyrektor Wydziału Realizacji Programów PFRON

14:20 - 15:20 - obiad

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zgłoszenie udziału w konferencji należy przesłać na załączonym formularzu do dnia 15 grudnia 2014 roku na adres e-mail: kdeda@pfron.org.pl.

(PFRON)